Sekcia: Vzdelávanie

 

Sklamanie z nominácie: Očakával som nomináciu do reprezentácie, ale nakoniec tréner so mnou nepočíta. Je ťažké sa s tým vyrovnať…

PhDr. Tomáš Gurský, Slovenská spoločnosť športovej psychológie

Pre športovcov je stále pozvánka do reprezentácie, aj pri súčasnej profesionalizácii športu,  jedným z najvyšších ocenení. Je to vlastne ocenenie spoľahlivosti výkonov. V štátnej reprezentácii sa zlyhanie neprepáči, pokiaľ práve nejde o skúšobné zápasy. Preto tam majú  byť vybratí len najlepší z najlepších. Otázka nominácie je vždy veľmi citlivá a zložitá. Treba sa na ňu pozrieť nielen z hľadiska športovca, ale aj z pohľadu trénera, ktorý nomináciu robí. Ak povolanie trénera patrí podľa výskumov medzi zdravotne najrizikovejšie profesionálne skupiny, je to predovšetkým kvôli nominačným stresom a tlaku z víťazstva.  

Najskôr k športovcovi. Každý počas svojej kariéry prechádza rôznymi štádiami vývoja. Kým je športovou vychádzajúcou nádejou, môže si povedať: mám ešte dosť času presvedčiť. V štádiu plnej výkonnosti by to pre športovca mala byť česť a záväzok, hoci nie vždy tomu tak je. Vždy budú medzi špičkovými športovcami rebeli, ktorí demonštrujú aj reprezentačným odmietnutím čosi iné, idú po vlastnej ceste a majú vlastný pohľad. V záverečnom štádiu kariéry býva reprezentačná česť ešte okorenená príchuťou jedinečnosti, pretože športovec už  nevie, či to nebolo naposledy. Obvykle si svoju šancu aj preto oveľa viac váži.

Práve pre poslednú kategóriu môže byť odmietnutie tým najväčším sklamaním (frustráciou). Psychológia pozná, že na frustráciu sa dá reagovať rôznymi spôsobmi: depresiou, kedy človek upadne do smútku, agresiou, kedy naopak človek vzplanie spravodlivým (a často aj nespravodlivým) hnevom, niekedy s pocitmi pomsty a dlhodobej krivdy. Ale môže reagovať aj triezvym prehodnotením celej situácie a hľadaním východiska. K tomu treba veľkú dávku objektivity, a prípadne oporu z tretej, nezávislej strany.  Myslím si ale, že najlepšie je vybrať si práve tretiu cestu.

Ak chcete byť objektívni, musíte poznať situáciu druhej strany: v tomto prípade trénera, ktorý nás nenominoval. Treba vedieť, že tréner je neraz pod veľkým tlakom zväzu, médií, sponzorov a fanúšikov. Všetci chcú samozrejme víťazstvo. tréner musí čeliť rôznym názorom a napokon sa rozhodnúť čo najsprávnejšie. Nomináciou vlastne volí najúčinnejšie zbrane proti súperovi. Ak v zápase prehrá, vina bude na ňom. Ak vyhrá, úspech bude patriť športovcom.

Ak sa mi podarilo týmito riadkami zvýšiť trochu objektivitu situácie pri nominácii, nepísal som nadarmo. Ak sa mi to nepodarilo, ostávajú Vám stále dve extrémne cesty a pocity krivdy.

Dátum vydania: 2007