Sekcia: Školský šport

 

Školský šport

Koordináciu a metodické usmerňovanie športových súťaží žiakov, spoluprácu s krajskými školskými úradmi, národnými športovými zväzmi a inými právnickými osobami zabezpečuje, okrem ministerstva, od 1.7.2011 Národné športové centrum. 

Národné športové centrum zabezpečuje v oblasti školského športu aj administráciu portálu www.skolskysport.sk. Športové súťaže žiakov vyhlasované ministerstvom sú zverejnené na tejto stránke. Všetky dôležité informácie týkajúce sa školských športových súťaží nájdete v Aktualitách http://www.skolskysport.sk/aktuality/.