Služby pre verejnosťCenník služieb:  POZRI TU
Možnosti platby: v hotovosti a bezhotovostne na účet SK18 8180 0000 0070 0059 0540
Objednávky a otázky smerovať na: diag@sportcenter.sk  resp. pre služby fyzioterapeutov fyzio@sportcenter.sk
Testovacie časy: utorok a štvrtok 14:00 – 16:00,  dohodou v prípade voľných kapacít
Príklady základných testových batérií pre jednotlivé športy: POZRI TU

Dôležité:

  • Šatňa a sprcha je k dispozícii v priestoroch NŠC.
  • Čas príchodu na testy si dohodnete VOPRED, v prípade možného meškania ihneď kontaktujte členov podporného tímu.
  • Športovec mladší ako 18 rokov musí na testovanie prísť v sprievode dospelej osoby. Poučenie a informovaný súhlas od rodiča prinesie podpísaný a odovzdá podpornému tímu. Dokument na stiahnutie: POZRI TU.