Služby pre verejnosť


_________________________________________________________________________________________________

                         O Z N A M

Otvorenie diagnostiky NŠC v období koronakrízy

                 Usmernenie a pokyny

Diagnostické laboratóriá NŠC pracujú v prostredí so zvýšenými hygienickými požiadavkami vzhľadom na koronakrízu. Športovci budú opätovne vyzvaní, že majú povinnosť NŠC informovať o všetkých zmenách týkajúcich sa ich zdravia v súvislosti s COVID-19, aby sa zabezpečila ochrana zamestnancov a pracoviska. Je potrebné opätovne informovať o zdravotnom stave, o návrate zo zahraničia alebo o kontakte s pozitívnou osobou na COVID-19.

Sprísnený režim je v NŠC platný od 29.7.2020  sprísnenie opatrení.

Tesne pred termínom príchodu do NŠC je potrebné zaslať vyplnený dotazník, stiahni TU!

Všeobecné nariadenia pre pohyb osôb v budove Haly Mladosť s platnosťou od 3. 6. 2020, čítaj TU!

_________________________________________________________________________________________________

Cenník služieb:  POZRI TU
Možnosti platby: v hotovosti a bezhotovostne na účet SK18 8180 0000 0070 0059 0540
Objednávky a otázky smerovať na: diag@sportcenter.sk  resp. pre služby fyzioterapeutov fyzio@sportcenter.sk
Testovacie časy: utorok a štvrtok 14:00 – 16:00,  dohodou v prípade voľných kapacít
Príklady základných testových batérií pre jednotlivé športy: POZRI TU

Dôležité:

  • Šatňa a sprcha je k dispozícii v priestoroch NŠC.
  • Čas príchodu na testy si dohodnete VOPRED, v prípade možného meškania ihneď kontaktujte členov podporného tímu.
  • Športovec mladší ako 18 rokov musí na testovanie prísť v sprievode dospelej osoby. Poučenie a informovaný súhlas od rodiča prinesie podpísaný a odovzdá podpornému tímu. Dokument na stiahnutie: POZRI TU.