Služby pre verejnosťCenník služieb:  POZRI TU
Možnosti platby: v hotovosti a bezhotovostne na účet SK87 8180 0000 0070 0059 0559
Objednávky a otázky smerovať na: diag@sportcenter.sk  resp. pre služby fyzioterapeutov fyzio@sportcenter.sk
Testovacie časy: utorok a štvrtok 14:00 – 16:00,  dohodou v prípade voľných kapacít

Dôležité:

  • Pri testovaniach do maxima (spiroergometria, laktátová krivka, wingate test) je povinná platná lekárska prehliadka u telovýchovného lekára, testovaný nesmie trpieť žiadnymi zdravotnými komplikáciami, ktoré by mohli ovplyvniť výsledky testov.
  • V závislosti od charakteru a obsahu testovacej batérie prichádza športovec na testy oddýchnutý (minimálne 2 dni po ťažkej laktátovej záťaži, deň pred testovaním odporúčame maximálne ľahký aeróbny tréning).
  • Podporný tím si vyhradzuje právo netestovať športovca, ktorého aktuálny zdravotný stav bude vyhodnotený ako nevyhovujúci, z dôvodu skreslenia výsledkov, ale aj možného ohrozenia zdravia športovca.
  • Športovec si na testovanie prinesie športové oblečenie a čistú športovú obuv, príp. občerstvenie (v závislosti od predpokladanej dĺžky testovania).
  • Šatňa a sprcha je k dispozícii v priestoroch NŠC.
  • Čas príchodu na testy si dohodnete VOPRED, v prípade možného meškania ihneď kontaktujte členov podporného tímu.
  • Športovec mladší ako 18 rokov musí na testovanie prísť v sprievode dospelej osoby. Poučenie a informovaný súhlas od rodiča prinesie podpísaný a odovzdá podpornému tímu. Dokument na stiahnutie: POZRI TU.