SOV chce zastrešiť všetky športové zväzy na Slovensku

Bratislava 6. 4. 2017 (TASR) Výkonný výbor Slovenského olympijského výboru (VV SOV) prebral na svojom štvrtkovom zasadnutí koncepciu a víziu ďalšieho smerovania SOV do roku 2020. Jednou z hlavných tém bola ambícia zastrešiť športové organizácie a športové hnutia. VV SOV poveril prezidenta, aby o tejto téme rokoval s Konfederáciou športových zväzov SR a s ostatnými subjektmi predovšetkým z radov neolympijských športov.

"Môžeme oficiálne oznámiť štart novej etapy v športovom živote na Slovensku, ktorá by, pevne verím, mohla byť zavŕšená na budúci rok. Pripravíme materiál na júnové valné zhromaždenie SOV, kde by sme predstavili koncepciu zjednotenia športových federácií pod jednu strechu. Od júna do konca roka by sme chceli uzatvoriť rokovania a v roku 2018 by sme radi povedali, že SOV zastupuje športové hnutie na Slovensku. Mal som šancu hovoriť so zástupcami zväzov. Potvrdilo sa mi, že záujem je nielen zo strany súčasných členov SOV, ale aj Konfederácie športových zväzov SR a táto ambícia je oprávnená. Máme všetky predpoklady na zavŕšenie tohto procesu a máme aj právne stanoviská, ako to spraviť," vysvetlil Siekel na brífingu po zasadnutí VV SOV.


Foto Ján Súkup: momentka zo zasadnutia VV SOV

Prezident SOV vyjadril presvedčenie, že problematika je rovnaká pre olympijské, ako aj neolympijské odvetvia: "Musíme diskutovať s predstaviteľmi ďalších subjektov, dvere sú otvorené všetkým zástupcom športových zväzov. Máme spoločné témy o legislatíve, príprave športovcov, ich zastupovaní v zahraničí."

Príchod nového člena SOV bude možný iba na základne platných stanov. Príslušná federácia by musela požiadať o prijatie, ktoré by sa prerokovalo v pléne, a rozhodlo by sa hlasovaním, v každom prípade individuálne. Aj pre nováčikov by platilo všetko, čo funguje dnes v súlade so stanovami, takže ich postavenie by bolo úplne rovnoprávne. SOV by zástupcovi neolympijských športov ponúkol a garantoval miesto vo výkonnom výbore, dozornej rade aj v pracovných komisiách.