SOV chystá svoju transformáciu na strešnú organizáciu

Bratislava 29. 11. 2018 (SOV) - V poradí 55. valné zhromaždenie Slovenského olympijského výboru (VZ SOV), ktoré sa bude konať 7. decembra od 10. hodiny v Olympijskom tréningovom centre X-Bionic Sphere v Šamoríne-Čilistove, bude historické. Má „posvätiť“ transformáciu SOV na strešnú organizáciu slovenského športového hnutia.
 
Fakt, že po prvý raz v bezmála 26-ročnej histórii SOV sa zasadnutie jeho najvyššieho orgánu uskutoční mimo Bratislavy, zvýrazňuje výnimočnosť tohto rokovania.
 
SOV už v roku 2011 jasne deklaroval ambíciu stať sa strešnou organizáciou slovenského športového hnutia a dôstojným reprezentantom celej športovej obce. Celý rok 2012 venoval jej naplneniu, žiaľ, predchádzajúcemu vedeniu SOV sa z rôznych dôvodov túto oprávnenú ambíciu pred šiestimi rokmi nepodarilo naplniť.
 
„Prvý hmatateľný úspech nášho úsilia v uplynulých 17 mesiacoch sa dostavil teraz v októbri – schválenie zmeny kompetenčného zákona na parlamentnej pôde utvorilo predpoklad na zriadenie funkcie štátneho tajomníka ministerstva školstva špeciálne pre oblasť športu. Ďalšie kľúčové témy v tejto oblasti sú zriadenie Fondu na podporu športu, spustenie systému športových poukazov, a výhľadovo utvorenie samostatného ústredného orgánu štátnej správy pre šport. Všetko, čo prezentujeme ako naše úlohy na najbližšie obdobie, sú aj keď veľmi dôležité, ale stále len čiastkové ciele. Tým hlavným cieľom je celkové zlepšenie postavenia športu v spoločnosti, zlepšenie prístupu hlavne detí k športu, zlepšenie materiálnej základne na výkon športových a telovýchovných aktivít, zvýšenie členskej základne športovcov, trénerov i funkcionárov, aj telesnej zdatnosti populácie,“ hovorí pred historickým rokovaním prezident SOV Anton Siekel (na snímke TASR), ktorý vyzýva členov SOV, aby dali návrhu transformácie SOV svoju dôveru a podporu.
 
Viac o transformácii SOV na Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) je na stránke SOV, čítaj TU