Sekcia: Vzdelávanie

 

Spätná väzba - palivo šampiónov

Preklad: Igor Kováč, Národné športové centrum

To, akým spôsobom tréneri reagujú na športovcov, môže vplývať na ich motiváciu a túžbu po víťazstve.


Zdroj: worldrowing.com

Športovci dokážu profitovať zo spätnej väzby. V mnohých ohľadoch je to skutočne palivo pre šampiónov a ako tréner je vašou úlohou ju poskytnúť. Ak je podaná správne, môže výrazne zlepšiť učenie, správanie aj zručnosti športovcov. Ak nie, môže športovcov zničiť, v najlepšom prípade narušiť ich sebavedomie a v najhoršom prípade podnietiť ich k skoncovaniu so športom.

Existuje nekončené množstvo spôsobov ako poskytnúť spätnú väzbu, vzhľadom na skutočnosť, že každý športovec potrebuje niečo iné v závislosti na športovej disciplíne, na ktorú sa špecializuje, svoj vek, skúsenosti, osobnosť či dokonca momentálnu náladu v daný deň.

Spätná väzba je podstatná a ak budete nasledovať týchto 10 tipov, budete svedkami toho, ako vaši zverenci budú nasávať vaše poznatky, rady a pozitívne správanie, aby sa na tréningoch cítili šťastne a na pretekoch úspešne.

1. Chápte svojho zverenca
Všetci filtrujeme komentáre a vnímame svet cez našu vlastnú optiku, takže sa snažte vnímať a chápať veci pri tréningu a súťažiach aj z perspektívy športovca. Myslite na to, čo vaši zverenci potrebujú, aká je ich momentálna situácia (vek, úroveň, prístup) a čo si vyžaduje a ako ich vlastná osobnosť dokáže filtrovať vaše komentáre. Ak upravíte svoju spätnú väzbu s ohľadom na tieto skutočnosti a vysvetlíte im, ako ich vlastná zmena správania im pomôže dosiahnuť ich ciele, motivácie a hodnoty, potom majú väčšiu tendenciu tieto zmeny aj urobiť.

Shaun Dowling, hlavný tréner Chichester Westgate Triathlon klubu, tvrdí, že sa snaží prispôsobiť svoj štýl komunikácie potrebám svojich športovcov.

„Skupina, ktorú trénujem, pozostáva z mladých tínedžerov s rôznymi osobnosťami a motiváciami. Niektorí reagujú veľmi dobre na neverbálnu spätnú väzbu, iní potrebujú častejšiu verbálnu podporu, takže svoju spätnú väzbu variujem podľa situácie.“

2. Buďte špecifickí
Všeobecné výrazy ako „dobre“ či „super“ v skutočnosti športovcovi vôbec nepomáhajú. Čo myslíte slovom „dobre“? Ich prístup, zručnosť, ktorú predviedli, alebo taktiku, ktorú použili? Buďte špecifickí a uveďte konkrétne príklady na vyzdvihnutie vašich poznámok.

Dowling hovorí, že „nešpecifické komentáre sú bežné, ale majú obmedzený význam. Kvalitná spätná väzba je špecifická a zvyčajne nasleduje po otázkach samotného športovca.“

3. Udržujte pochvalu výnimočnou
Každý má rád pochvalu, ale ak chválite príliš často, športovec si to vysvetlí tak, že máte na neho nízke nároky. Ak budete chváliť veľmi zriedka, potom sa prestanú snažiť, pretože vedia, že čokoľvek urobia, nebude to pre vás dosť dobré. Používajte preto pochvaly strategicky a len ak sú zaslúžené.

4. Neporovnávajte športovcov medzi sebou
Niektorí športovci budú prekvitať, ak počujú o ich súperoch a vidieť ich ako motiváciu, ale iní nie a môžu sa vzdať ešte pred tým, ako vôbec začali.

Výskumy poukazujú na to, že porovnávanie športovcov medzi sebou znižuje sebadôveru, minimalizuje schopnosť emocionálnej kontroly a zvyšuje pocity úzkosti.

Francesca Cavallerio z univerzity Anglia Ruskin hovorí o tom, ako bola svedkom toho, keď tréner dával spätnú väzbu zverenkyni, ktorá nepodala očakávaný výkon. „Tréner poukazoval na nedostatočný výkon a upozorňoval na porovnávanie s ďalšou športovkyňou a na to, že ona vždy podáva dobré výkony. Tento posudzujúci spôsob spätnej väzby úplne otriasol jej sebavedomým a zintenzívnil ich pocity úzkosti. Obe teraz uvažujú o tom, že skončia so športom.“

5. Kritiku ohľadom správania dávajte v súkromí
Spätnú väzbu ohľadom techniky je dobré dávať v strede sezóny. Spätná väzba ohľadom zlého správania alebo nedostatočnej snahy je však iný prípad. Býva plná emócií, privádza športovca do rozpakov a môže byť vnímaná osobne a útočne, ak je vykonaná pred ostatnými.

Najlepší spôsob ako ju vykonať, je zobrať si športovca nabok, poukázať na chovanie a činy, ktoré nefungujú a vysvetliť mu, že mu dávate tieto rady, aby ste mu pomohli stať sa lepším športovcom.

6. Sústreďte svoju spätnú väzbu na techniku a snahu
Väčšina atletických trénerov pracuje s väčším počtom zverencov, z ktorých sú niektorí prirodzene talentovaní, iní neskutočne odhodlaní a ďalší ambiciózni. Iní však trénujú len preto, aby si užívali sociálnu stránku športu. Ak by sa vaša spätná väzba sústredila len na výkon, potom by ste si odcudzili značnú časť svojej tréningovej skupiny.

Namiesto toho sústreďte svoju spätnú väzbu na snahu, zmeny, ktoré boli výsledkom predchádzajúcich korekcií alebo na prejavy skvelého správania. Takýmto spôsobom zvýšite internú motiváciu u všetkých vašich zverencov.


Zdroj: blog.getupperhand.com

7. Pripustite si chyby
Ak máte schopnosť sebareflexie a dokážete si pripustiť chyby ako tréner, otvoria sa tým dvere športovcom k tomu, aby sa dokázali cítiť rovnako, ak sa im stane to isté. Športovci, ktorí majú schopnosť sebareflexie, potrebujú spätnú väzbu oveľa menej, pretože dokážu identifikovať problémy sami, a tým existuje aj väčšia pravdepodobnosť, že si s nimi dokážu poradiť aj bez vášho zásahu.

8. Buďte struční a konštruktívni
Viac slov neznamená vždy lepšie. Výskumy ukázali, že ľudia si pamätajú len pár vecí z každej konverzácie, takže to so spätnou väzbou nepreháňajte.

Vyberte jednu poznámku, ktorá najviac pomôže k želanej zmene a držte sa jej. Cavallerio tvrdí, že ak je tréner schopný dať „vyváženú a na úlohy zameranú spätnú väzbu, športovec je schopný vnímať svoj súťažný výkon ako užitočnú skúsenosť, z ktorej sa môže niečo naučiť a nie ako len niečo, na čo treba rýchlo zabudnúť.“

9. Neprikazujte, umožňujte
Ak chcete nasmerovať svojich zverencov k zmenám, majú menšiu tendenciu ich nasledovať, než keby s riešeniami prišli sami. Poskytnite nejaké užitočné návrhy, ale podávajte ich ako návrhy, nie príkazy. Dowling propaguje trénerský prístup Timothyho Gallweya.

„Podporujem trénerov v tom, aby svojich zverencov vyzývali k tomu, aby dávali pozor na niečo a dopĺňali to otázkami ako napr. ‘Čo ste si všimli?‘, Čo by sa mohlo stať?‘“

„Ak kladiete športovcom otázky, zapája ich to do procesu učenia sa a vyzýva ich to samostatne myslieť, než len sa spoliehať na trénera. Ak sa športovci spoliehajú len na moje znalosti, obmedzujú sami seba.“

10. Na negatívnu spätnú väzbu si doprajte čas
Dávajte ju na konci tréningu, alebo po súťaži, nie počas nej. Pomáha vám to uvoľniť emócie z konkrétnej situácie a športovcovi to umožní odísť po nej domov a stráviť, čo sa udialo. Stretnite sa s ním pred ďalším tréningom, aby ste zistili, kde sa nachádzajú jeho myšlienky a ako sa cíti, čo pomôže uvoľniť napätie.


Použitý informačný zdroj:
Perry, J. (2017): Feedback: The fuel for champions. The Athletics Weekly, 30. 5. 2017, dostupné na http://www.athleticsweekly.com/performance/feedback-fuel-of-champions-61284


Dátum vydania: jún 2017