Špeciálny vzdelávací program pre učiteľov telesnej výchovy a športu

Národný projekt „Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy“ rozširuje cieľovú skupinu aj o kvalifikovaných učiteľov telesnej a športovej výchovy na ZŠ a SŠ. Vytvoril pre nich špeciálny vzdelávací program „Odborný praktický seminár“. Pedagógovia sa na ňom oboznámia s praktickým využitím inovatívnych didaktických pomôcok pri vyučovaní. Neakreditovaný vzdelávací program v rozsahu 10 vyučovacích hodín je naplánovaný vo forme seminárov počas víkendov pod vedením odborne vyškolených učiteľov. Vzdelávanie bude organizované na vybraných školách po celom Slovensku s výnimkou Bratislavského kraja. Každý zapojený učiteľ získa okrem nových vedomostí aj sadu športových pomôcok.

Podrobnejšie informácie (pozri TU).