Šport NŠC - Poskytované služby pre zmluvných partnerov NŠC

 • Metodická podpora, konzultačná činnosť (tréning - jednotlivé zložky, organizácia, manažment)   
 • Koordinácia prípravy a podporných služieb
 • Administratíva a poradenstvo v oblasti plánovania a vyhodnocovania športovej prípravy (HŠP)
 • Oponentúra plánov prípravy
 • Kontrola plnenia plánov a dosahovaných výsledkov
 • Organizačné zabezpečenie sústredení a tréningov
 • Kondičné tréningy, vedenie a poradenstvo
 • Prenájmy objektov a služieb pre potreby tréningu
 • Trénerské zabezpečenie
 • Sociálne zabezpečenie
 • Autodoprava

      COVID automat