ŠPORTmaniak je športový program pre deti

Martina Baumann

V hlavnom meste majú školy ŠPORTmaniakov – deti, ktoré sa v rámci mimoškolských aktivít venujú rôznym druhom športu.

Nájsť ten správny šport pre dieťa nemusí byť vôbec jednoduché. Viesť ich k rôznym športom a aktivitám je niekedy naozaj boj. Športový klub BENITIM prináša športy, ktoré idú za deťmi aj v mestských častiach hlavného mesta. V rámci Bratislavy organizujú na školách športové kurzy a kurzy s názvom ŠPORTmaniak, tanečné kurzy a lekcie angličtiny.

Hlavnou myšlienkou je priniesť šport priamo k deťom, pričom deti nemusia nikde dochádzať a rodičia nemusia deti voziť na kurzy mimo školy. BENITIM pracuje s deťmi od 3 do 15 rokov. Orientuje sa nielen na šport, ale zároveň sa venuje aj kurzom tanca a lekciám anglického jazyka, ktoré vedú skúsení tréneri a lektori na jednotlivých bratislavských školách.

Okrem iného BENITIM organizuje víkendové kurzy pre deti a rodiny, tábory, rodinné podujatia.

ŠPORTmaniak je jedinečný zážitkový športový program, v ktorom deti trénujú viacero športov pod vedením profesionálnych trénerov. To im umožní vybrať šport, ktorý im je najbližší a najprirodzenejší. Program je vhodný aj pre škôlkarov.

Široký výber športových aktivít ako sú GYMNASTIKA, KIN BALL, ATLETIKA, KARATE, JUDO, FITNES, ŠERM, FRISBEE, TENIS, FLORBAL, BEDMINTON, DODGEBAL, BASKETBAL, FUTBAL, HÁDZANÁ, POHYBOVÉ HRY, pomôžu deťom sa rozhodnúť, ktorému športu by sa v budúcnosti chceli venovať.

Tréningy vedú profesionálne vyškolení tréneri zábavnou formou, pričom striedaním športov udržujú záujem dieťaťa. Výsledkom týchto tréningov je nakoniec poznanie športov, zručností v jednotlivých športoch, zlepšenie kondície a koordinácie, držania a spevnenia tela a najmä radosť z pohybu. Na konci programu rodičia získajú aj športový profil dieťaťa s odporúčaniami, aký šport je pre dieťa vhodný.

ANGLO speaker
Deti sa učia od začiatku lekcie hovoriť v celých vetách a aj odpovedajú v celých vetách primeranie svojej úrovni. Ide o intenzívnu metodiku na posilnenie schopnosti rozprávať. Deti sú rozdelené do skupín podľa úrovne znalosti angličtiny a ich predispozícií. Deti v rámci hodiny nemusia premýšľať, ako slová pospájať, ale namiesto toho lektor venuje čas neustálemu opakovaniu vetných konštrukcií a ustálených fráz v rôznych variáciách, pri rôznych činnostiach a cez asociácie vnímané rôznymi zmyslami.

BENI dance
Počas program trénujú deti viacero tanečných štýlov v rámci školského roka. Pre ranný vek dieťaťa je veľmi vhodná metóda striedania tanečných štýlov, aby sa jeho postoj tela neprispôsobil len jednému tanečnému štýlu. Tým získa všestranný tanečný rozsah a základ pre ďalšie štýly. Dieťa tréningami postupne spoznáva rôzne tanečné techniky. Na konci programu rodičia opäť dostanú presný tanečný profil dieťaťa s odporúčaniami.

Jednotlivé tanečné štýly trénujú špecializovaní tréneri, absolventi FTVŠ, konzervatórií alebo jednotlivých tanečných škôl. Počas tréningov si dieťa vyskúša moderný tanec, latino, hip hop, disko, klasiku, ľudovky, scénicky tanec/show dance, gymnastiku, rytmiku a tanečnú improvizáciu.

A aké sú reakcie?
Medzi deťmi a rodičmi sa kurzy tešia veľkej obľube. Zároveň vyzdvihujú aj to, že športový klub sa venuje nielen škôlkarom a menším školákom, ale prináša rôzne pohybové aktivity aj pre tínedžerov.
„Páčil sa mi prístup trénerov, priateľské správanie, spokojnosť a zároveň aj únava môjho syna a kreativita klubu. Vďaka rozmanitosti športov na tréningoch počas dvoch rokov mal syn možnosť vybrať si šport, ktorý ho baví najviac, bojové umenie,“ tvrdí spokojná matka Henrieta Benianová.

ŠPORT test
BENITIM prináša aj úplnu novinku na Slovensku a to osobnostné a športové testovanie detí. ŠPORT test je test osobnostných a fyzických predpokladov dieťaťa pre jednotlivé športy. Benitim ako jediný na Slovensku robí práve kombináciu aj osobnostných a fyzických testov. Jednoducho povedané tento test zistí, na ktorý šport by mali rodičia konkrétneho žiaka prihlásiť a akému športu by sa mal naozaj venovať v budúcnosti. Často sa stáva, že dieťa je postupne viac a viac demotivované výberom nevhodného športu.

„Nová éra športového smerovania detí!“


Individuálny prístup
Športový klub prihliada na predpoklady a potreby dieťaťa, berie do úvahy povahové vlastnosti dieťaťa, ktoré prostredníctvom testu zisťuje. Prečo práve  povahové vlastnosti hrajú dôležitú úlohu? Sú totiž podmieňujúce pre výkon konkrétnych športov. Fyzické predpoklady idú ruka v ruke s povahovými vlastnosťami. Aby dieťa mohlo vykonávať nejaký druh športu, musí mať naň určité fyzické dispozície.

A kde BENITIM pôsobí?
Športový klub pôsobí v rámci celej Bratislavy. Len za minulý rok tak absolvovalo 630 detí športové, tanečné kurzy a lekcie angličtiny pod taktovkou BENITIMU.

Viac informácii nájde na stránke www.benitim.sk.Dátum vydania: október 2016