Sekcia: Vzdelávanie

 

Športové fórum EÚ 2016

Mgr. Igor Kováč, Národné športové centrum

V dňoch 9. - 10. marca tohto roku sa uskutočnilo v holandskom meste Haag medzinárodné stretnutie zástupcov športového hnutia, ktoré bolo iniciované Európskou komisiou. Hotel Amrath Kurhaus Scheveningen bol dejiskom odborných stretnutí na témy, ktoré sú považované v súčasnosti za najdôležitejšie, a ktoré najviac trápia súčasný športový svet.


Grand Hotel Amrath Kurhaus Scheveningen - dejisko Športového fóra EÚ 2016

S asi najväčším záujmom sa stretla diskusia ohľadom dobrého riadenia a dodržiavania etických zásad v športe, ktorá sa zameriavala na problematiku korupcie, dopingu či nelegálneho stávkovania. Členmi panelovej diskusie boli holandská ministerka športu E. Schippers, európsky komisár T. Navracsics, zástupca FIFA, prezident Európskych olympijských výborov P. Hickey, šéf holandského futbalového zväzu M. van Praag a člen Dánskeho inštitútu športových štúdií a riaditeľ a zakladateľ portálu Play the Game J. S. Andersen. Potlesk publika si získali predovšetkým odvážne komentáre J. S. Andersena, ktorý bez zaváhania nahlas pomenoval nepríjemné skutočnosti dotýkajúce sa olympijského a športového hnutia a to priamo pred jeho vrcholnými reprezentantami.

Okrem nich sa diskusie na fóre zameriavali aj na oblasť jednotného digitálneho trhu a jeho vplyvu na profesionálny šport, problematiku športu pre všetkých a jeho súvislostí s utečeneckou krízou, či na oblasť športovej diplomacie, duálnej kariéry v športe a ochrany zdravia športovcov.

Večerný program bol už zameraný na vyhodnotenie projektu Európskeho týždňa športu, ktorého prvý ročník prebehol v septembri minulého roka. Celkovo bolo od 7. do 30. septembra 2015 zorganizovaných v rámci 34 krajín Európy viac než 7000 podujatí. V roku 2016 bude národným koordinátorom Európskeho týždňa športu práve Národné športové centrum, pričom na základe rozhodnutia Európskej komisie prebehne oficiálne celoeurópske otvorenie podujatia práve na Slovensku. Dejiskom otvorenia bude mesto Košice, ktoré sa stalo v roku 2016 Európskym mestom športu a stane sa súčasťou oficiálnych podujatí v rámci predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ.


Dátum vydania: marec 2016