ŠPORTtest zistí, ktorá športová aktivita je pre dieťa najvhodnejšia

Martina Baumann

Nájsť vhodný druh športu alebo športovej aktivity pre dieťa nie je vôbec jednoduché. Deti na školách majú hodiny telocviku, ale nie vždy sa aktívne zapájajú všetci žiaci. Niektorí z nich nie sú športovo nadaní, sú demotivovaní a oproti ostatným spolužiakom, ktorým šport ide „ľavou zadnou“ sa môžu cítiť menejcenne. Prípadne nie je pre nich šport dostatočne príťažlivý, pretože nemali možnosť si vyskúšať viac alternatív.

Dá sa to zmeniť?

Dôležitým momentom je správna motivácia detí a žiakov. Vhodnou metódou ich pritiahnuť k športu, umožniť im vyskúšať niekoľko individuálne športy, ale samozrejme treba ich nechať vyskúšať aj tie kolektívne. Tu sa však naskytla ďalšia nezodpovedaná otázka. Ako správne vybrať, aby sa zo zvoleného športu nestala len krátkodobá záležitosť?

Je dôležité včas zistiť, ktorý šport je pre žiaka najvhodnejší, aby v ňom mohol aktívne pokračovať a rozvíjať svoje schopnosti. Ak sa v správny čas podchytí, ktorý druh športu je pre dané dieťa najlepší, tak je naozaj veľká pravdepodobne, že v tejto aktivite bude pokračovať a bude v nej aj napredovať. A teraz nastáva otázka, ako to zistiť? Dá sa vôbec otestovať, či má dieťa predpoklady na konkrétny typ športu?

„BENITIM prináša novú éru športového smerovania detí!“

Už aj na Slovensku existujú testy, vďaka ktorým sa dá urobiť presný športový profil dieťa.

Športový klub vyvinul jedinečný program s názvom ŠPORTtest, ktorý na základe kombinácie výsledkov z testovania fyzických dispozícií a osobnostných predpokladov dokáže s veľmi vysokou presnosťou určiť typy športov, v ktorých sa dieťa “nájde”.

ŠPORT test je jediný test na Slovensku, ktorý u detí zisťuje nielen aktuálne fyzické možnosti, ale aj ich osobnostné preferencie pre rôzne typy športov. Vznikal v spolupráci s odbornými športovými trénermi a odborníkmi v oblasti športovej psychológie.

 

ŠPORTtest – kombinácia fyzických a osobnostných testov

Tréneri sa pozerajú na každé dieťa individuálne. Prihliadajú na jeho predpoklady a potreby, berú do úvahy povahové vlastnosti dieťaťa, ktoré prostredníctvom testu zisťujú.  Ako jediní na Slovensku testujú žiakov nielen po fyzickej stránke, ale zároveň berú do úvahy aj psychologické aspekty. Zatiaľ sú prví, ktorí spolupracujú s profesionálnym športovými trénermi a zároveň aj s odborníkom v oblasti športu,  ktorý s dieťaťom pracuje.

A prečo práve  povahové vlastnosti hrajú dôležitú úlohu? Sú totiž podmieňujúce  pre výkon konkrétnych športov. Fyzické predpoklady idú ruka v ruke s povahovými vlastnosťami. Aby dieťa mohlo vykonávať nejaký druh športu, musí mať naň aj určité fyzické dispozície.

“Ako jediní na Slovensku sme vyvinuli a realizujeme kombináciu osobnostných a fyzických testov, na základe ktorých vyberieme vhodný druh športu pre vaše dieťa,“ tvrdí jedna zo zakladateliek BENITIM-u Andrea Čvapková.
 

Vďaka testovanie tak majú všetky deti šancu venovať sa športu, ktorý ich napĺňa, v ktorom napredujú. Vďaka programu tak odborníci navrhnú  kompenzačné cvičenia pre zlepšenie rovnomerného vývoja dieťaťa.


Motivácia detí

Chýba dnešným deťom motivácia k tomu, aby sa hýbali? Naozaj sa často stretávame s tým, že dieťa postupne stráca motiváciu a dôvodom môže byť aj výber nevhodného športu. Prečo by sme mali robiť niečo, čo nás nebaví? Zaujať dieťa je oveľa ťažšie, ako sa na prvý pohľad zdá. Aj dospelí zápasia s vytrvalosťou a tým, aby poctivo dodržiavali určitý režim. Ale správna voľba takého druhu športu, ktorý ho chytí za srdce, môže skutočne priniesť výsledky. Všeobecne platí, že to , čo nás baví a napĺňa, robíme lepšie a venujeme tomu aj primeraný čas. Tým si pestujeme návyk k danej aktivite.

Výsledky testu by mali preto uľahčiť rozhodovanie detí a aj rodičov, ktorí sú často zúfalí a nevedia si vybrať z množstva športových aktivít, ktoré sú momentálne na trhu. ŠPORTtest nie je však len o selektovaní dobrých výsledkov. Naopak, prináša možnosť každému dieťaťu sa zapojiť do takej športovej aktivity, ktorá bude najvhodnejšia práve pre neho. Tým sa dá predísť tomu, že stráca o šport záujem, pretože sa mu v ňom nedarí. Toto je najčastejší problém u detí. Doterajšie športové neúspechy ich odrádzajú od ďalších možností. Dieťa však nemusí v športe podávať len vynikajúce výsledky. Stačí, že sa venuje tomu, na čo má predpoklady, pokračuje v tom a robí mu to radosť.

Testovanie tak ušetrí rodičom veľa energie a peňazí, ktoré strávia pri skúšaní rôznych športov. Je zároveň najefektívnejšou a najrýchlejšou cestou k tomu, aby žiak zistil, ktorý šport je pre neho najvhodnejší.

 

Testovanie 8 fyzických disciplín a pozorovanie fyziologických a zdravotných odchýlok

„ŠPORTtest, ako už samotný názov hovorí, je testovanie dieťa. Každé dieťa má určité predispozície na športovanie, buď fyzické a ďalej osobnostné, vôľové. Samotné testovanie pozostáva z dvojhodinovej športovej akcie, kde dieťa absolvuje fyzické EUROFIT testy a tiež psychologický rozhovor. Po testovaní rodič dostane do rúk vyhodnotenie, kde sa dozvie, ktoré konkrétne športy sú z pohľadu vlastností dieťaťa a jeho fyzických možností tie najlepšie. Vyberáme zo silových, vytrvalostných, rýchlostných, kolektívnych, individuálnych, senzo-motorických a esteticko-koordinačných športov. Veríme, že testovaním privedieme aj zdanlivo nešportovcov k správnemu výberu športu. Na druhej strane športovo nadané deti usmerníme tak, aby sa ich športový talent mohol čo najrýchlejšie rozvíjať. Všetky deti môžu športovať, len ich treba nasmerovať k tomu športu, v ktorom sa môžu v rámci svojich vlastností realizovať,“ hovorí Andrea Čvapková.Šport a jeho výhody u detí

Šport a pohyb podporuje zdravie a vývin žiakov, má vynikajúci vplyv na imunitný systém dieťaťa a zároveň pomáha udržovať jeho telesnú hmotnosť pod kontrolou. Žiaci si tak pravidelnou športovou aktivitou zlepšujú koordináciu pohybov, rovnováhu, vytrvalosť a silu.

Niektorí žiaci sú často hyperaktívni a majú problém obsedieť v školskej lavici. Dôsledkom toho býva, že vyrušujú ostatných spolužiakov naokolo, vznikajú tu potom rôzne stresové situácie pre samotné dieťa, prípadne sa môže rozvinúť určitá agresivita. Športovaním sa dá do určitej miery tomu predísť, respektíve práve aktívnym pohybom môže dieťa zo seba „vybiť“ prílišnú energiu a negatívne emócie. Pohyb teda pozitívne vplýva na psychiku žiaka a zároveň pomáha proti stresu a únave. Ak sa dieťa venuje kolektívnym športom, dokáže sa lepšie včleniť do kolektívu, dokáže bojovať s prehrou a vie sa s ňou dokonca zmieriť, učí sa tým vzájomnej komunikácii a disciplíne.ŠPORTtest

ŠPORTtest pozostáva z PERSONAL testu (psychologicko-osobnostný dotazník) a EUROFIT testov (testy aktuálnych fyzických dispozícií a aspekčné posúdenie zdravotného a vývojového stavu dieťaťa). Testovanie prebieha v uvoľnenej a motivujúcej atmosfére. Deti si okrem testovaných disciplín môžu vyskúšať rôzne športy, aj také, s ktorými sa ešte nestretli.

PERSONAL test môžu absolvovať deti od 7 do 15 rokov. Výsledok testu podá rodičom ucelený pohľad na športové smerovanie ich dieťaťa. Ukáže, či mu vyhovujú  vytrvalostné alebo  krátkodobé športy, či chce športovať samostatne alebo v kolektíve, kedy je počas tréningu najvýkonnejšie a akú regeneráciu po tréningoch vyžaduje. Posúdi  jeho psychickú odolnosť i pohybovú  kreativitu, schopnosť technického prevedenia pohybu a tiež ako sa vie dieťa pri športovom výkone koncentrovať. Výsledky testu odporučia optimálne nastavenie tréningovej záťaže a dĺžku prestávok tak, aby dieťa nebolo športom preťažené a neodradilo ho to.

EUROFIT test pozostáva zo 6 športových disciplín vybratých dôsledne tak, aby podali ucelený obraz o aktuálnej fyzickej kondícii dieťaťa a jeho vrodených predpokladoch pre jednotlivé typy športov. Výstupom tohto testu je zhodnotenie fyzických dispozícií  a pohybových zručností dieťaťa a porovnanie s priemernými výsledkami rovesníkov. Z testu vyplynie aj návrh kompenzačných cvičení na posilnenie oslabených partií tela. Tento test je určený pre deti už od 6 rokov.

Viac informácii nájdete na stránke www.benitim.sk


Dátum vydania: október 2016