Spustenie verejného portálu Informačného systému v športe

Dňa 16. júla 2012 bola spustená prevádzka verejného portálu Informačného systému verejnej správy v športe na http://sport.gov.sk, kde môže široká verejnosť nájsť informácie o histórii športu na Slovensku, jednotlivých subjektoch pôsobiacich v športe, informácie o financovaní športu v podmienkach Slovenska atď.