Sekcia: Vzdelávanie

 

Šťava z červenej repy

Preklad: Mgr. Igor Kováč

Šťava z červenej repy je najnovším ergogénnym fenoménom, ktorý používajú športovci, píše autorka článku Hannah Sheridan. Dôvodom prečo je šťava z červenej repy taká populárna, je vďaka vysokej koncentrácii magickej ingrediencie - dusičnanov. Vysoké koncentrácie dusičnanov možno nájsť v celom rade ďalších druhov zeleniny, vrátane špenátu a šalátu, ale obsah sa líši v závislosti na tom, kde a kedy táto zelenina bola pestovaná. Červená repa zostáva najspoľahlivejším a vhodným zdrojom dusičnanu pre použitie v športe.


Zdroj: stylecraze.com

Výhody konzumácie šťavy z červenej repy
Zníženie potreby kyslíka pri cvičeniach trvajúcich 5-30min
Zlepšuje sa účinnosť energetického metabolizmu vo svaloch, čo znamená, že vyžadujú menej kyslíka na svoju funkciu pri rovnakej rýchlosti a energetické nároky na vyvinutie svalovej sily sa redukujú.
 
Zvýšená kapacita a tolerancia záťaže pri cvičení
Ušetrenie časti energetických zásob a oslabená produkcia únavu vyvolávajúcich metabolitov zlepšuje toleranciu na záťaž. Pri súčasnom znížení energetických nárokov na cvičenie nám umožňuje vykonávať cvičenia po dlhšiu dobu.
 
Znížený krvný tlak
Vazodilatácia ciev znižuje krvný tlak, čo poukazuje na širšie zdravotné výhody užívania šťavy z červenej repy.
 
Zlepšenie kognitívnych funkcií
Šťava z červenej repy zmierňuje pokles rozhodovacích a reakčných schopností, ktoré môžu nastať pri dlhodobejších výkonoch, kedy sú športovci vystavení zvýšenému vyčerpaniu.
 
Zlepšenie svalovej regenerácie
Červená repa ako výživový doplnok napomáha urýchleniu zotavenia po excentrických odporových cvičeniach. Toto zistenie naznačuje, že šťava z červenej repy môže byť prospešná okrem bežeckých tréningov aj po posilňovacích alebo plyometrických tréningoch. Vplyv doplnkového užívania červenej repy na regeneráciu je vcelku novým predmetom záujmu, ktorý si vyžaduje ďalší výskum, aby sa potvrdili tieto zistenia.
 
Ako to funguje?
Mechanizmus stimulujúci zlepšenie výkonu nastáva potom, čo boli dusičnany v tele transformované na oxid dusnatý. Oxid dusnatý má schopnosť ovplyvňovať funkciu svalov tým, že reguluje prietok krvi, kontraktilitu, homeostázu glukózy a vápnika a aeróbny spôsob tvorby energie.
 
Možné mechanizmy zahŕňajú: zvýšenú vazodilatáciu ciev vedúcu k zvýšenému prietoku krvi do aktívnych svalov; zníženie percenta VO2 max potrebné na dokončenie daného cvičenia; úsporu rôznych energetických zdrojov počas cvičení s vysokou intenzitou; zníženie akumulácie metabolitov spôsobujúcich únavu.
 
Koľko a ako často?
Často kladenou otázkou je, "Koľko a ako často je potrebné konzumovať šťavu z červenej repy na to, aby sa dosiahli účinky zvýšeného výkonu?" Ako efektívne pre zlepšenie výkonnosti sa ukázalo byť predĺžené (až 15 dní) a akútne doplnkové užívanie 5-8mmol dusičnanu. Ak máte v úmysle konzumovať šťavu z červenej repy v deň tréningu alebo súťaže, potom ju budete musieť konzumovať dve až tri hodiny vopred, aby sa vytvoril priestor na vyvrcholenie hladiny  oxidu dusnatého v krvi.
 
Expert na červenú repu prof. Andy Jones z univerzity v Exeteri bol jedným z prvých vedcov skúmajúcich účinky šťavy z červenej repy na zvýšenie výkonnosti. Jeho najnovšia práca je skvelým čítaním pre tých, ktorí chcú vedieť viac o výskume magického elixíru, dusičnanov: Jones, A. M. (2014): Dietary nitrate supplementation and exercise performance. Sports Medicine, 44 (1), 35-45.


Zdroj dusičnanov                              Koncentrácia dusičnanov
repná dávka                                       4-5mmol / 1 dávka
100 g pečenej červenej repy           4mmol
0,5l šťavy z červenej repy                 5-6mmol
 
Použitý informačný zdroj:
Sheridan, H. (2015): Beetroot juice. Athletics Weekly, 13. 7. 2015, dostupné na http://www.athleticsweekly.com/featured/beetroot-juice-25700


Dátum vydania: apríl 2017