Študovňa NŠC

V rámci plnenia úloh v oblasti informálneho vzdelávania sa ponúka Národné športové centrum služby študovne, ktorá sa nachádza v sídle NŠC, na 1. poschodí budovy ŠH Mladosť (č. dv. 207) a je k dispozícii v pracovných dňoch od 8:00 hod. Študovňa ponúka zbierku knižných publikácií z oblasti športu, vrátane titulov, ktoré nie sú v rámci Slovenska bežne dostupné. Ďalej ponúka archív denníka Šport (ročníky 2004 - 2015) a archív CD a DVD nosičov zo vzdelávacích aktivít NŠC. Pre prípadných záujemcov je tiež k dispozícií interaktívna anatómia ľudského tela (pozri tu). Študovňa je k dispozícii športovcom a trénerom NŠC a členom športového hnutia na Slovensku, ako aj ostatným záujemcom o oblasť športu z radov verejnosti.

ZOZNAM TITULOV ŠTUDOVNE NŠC

Zodpovedný zamestnanec za prevádzku študovne:

PhDr. Igor Machajdík, +421 2 322 236 60, machajdik@sportcenter.sk