Testovanie detí - inštruktážne videá

Metodické pokyny

Časový rozpis (odporúčaný)

Softvér (manuál)

Beep test (mp3)

Ľah sed. NŠC, 2017 (VIDEO, 1:05)Kotúľanie lôpt. NŠC, 2017 (VIDEO, 1:29)4x10 m člnkový beh. NŠC, 2017 (VIDEO, 1:11)Výdrž v zhybe. NŠC, 2017 (VIDEO, 1:49)Viacstupňový člnkový beh na 20 m. NŠC, 2017 (VIDEO, 1:30)Telesná výška. NŠC, 2017 (VIDEO, 0:54)Skok do diaľky z miesta. NŠC, 2017 (VIDEO, 1:01)Predklon v sede s dosahovaním. NŠC, 2017 (VIDEO, 1:24)Opakovaná zostava s tyčou. NŠC, 2017 (VIDEO, 1:36)Vlajková naháňačka. NŠC, 2017 (VIDEO, 1:23)