Testovanie pohybových predpokladov žiakov ZŠ

Dovoľujeme si Vás informovať, že pre INFORMAČNÝ SYSTÉM TESTOVANIA ŽIAKOV (ISTŽ) bola spustená samostatná webová stránka. Všetky informácie sú dostupné na www.testovanieziakov.sk