Testovanie pohybových predpokladov žiakov ZŠ

INFORMAČNÝ SYSTÉM TESTOVANIA ŽIAKOV (ISTŽ)

Pre vstup do systému kliknite na: www.testovanieziakov.sk/admin.
Pre prácu so softvérom si pozrite inštruktážne videá - video 1 a video 2.

    POSTUP:
1. vľavo v menu kliknúť na Správa testov - Pridať (nové testovanie)
2. záíložka Základné údaje - stanoviť dátum, čas, upraviť názov (napr. doplniť do názvu triedu kvôli lepšej orientácii) - Aktualizovať (uložiť)
3. záložka Žiaci - Vybrať (otvorí sa nové okno, možnosť filtrovania podľa tried)
4. kliknúť na tlačidlo Testovanie je pripravené (schválené testovanie sa zobrazí v záložke Realizácia testov)
5. vľavo v menu kliknúť na Realizácia testov
6. kliknúť na Akciu (oko)
7. zobrazia sa modré ikony jednotlivých disciplín
8. po kliknutí na prezenčku alebo disciplínu sa otvorí možnosť zadávať výsledky žiakom
9. kompletne vyplnená disciplína zmení farbu na zeleno
10. keď je prezenčka a každá disciplína zelená, kliknite na Uzatvoriť testovanie

    Poznámky:
Testovanie je možné kedykoľvek Vrátiť do prípravy, upraviť nastavenia (dátum, čas, pridať žiakov), schváliť (Testovanie je pripravené), v Realizácii testov doplniť alebo opraviť výsledky a opäť Uzatvoriť testovanie.
Prázdne testovania, ktoré boli vytvorené omylom a ktoré neobsahujú nijakých žiakov, je možné Zmazať.
Do výsledkov a štatistík sa premietajú len uzatvorené testovania.

V prípade, že máte problém s prihlásením, využite možnosť požiadať o zaslanie nového hesla.
1. Zadajte prihlasovacie meno.
2. Kliknite na tlačidlo "Stratili ste heslo?".
3. Na vašu e-mailovú adresu bude odoslaný odkaz, na ktorý keď kliknete, zobrazí sa vám možnosť zadať a potvrdiť nové heslo.
4. Systém vám zašle potvrdzujúci e-mail s novým heslom, ktoré ste mu zadali.

   ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

1. V školskom roku 2018/2019 sa testujú len žiaci prvých ročníkov!
TERMÍN pre realizáciu testovania v tomto školskom roku - do 31.10.2018.
ZÁPIS výsledkov do ISTŽ je možný dodatočne aj po tomto termíne.

2. Do ISTŽ vstupuje cca 2500 školských subjektov na Slovensku. Dostávame stovky e-mailov s reklamáciami. Z kapacitných dôvodov nie je možné riešiť ich v krátkom čase. Reklamácie budú vybavované priebežne.
Pri reklamácii NEZABUDNITE vždy uviesť MENO ADMINISTRÁTORA a EDUID ŠKOLY.
 
3. Každé elokované pracovisko má v RISe jedinečné EDUID.
Pre každý subjekt je potrebné samostatné administrátorské konto, resp. administrátorovi alebo učiteľovi je možné priradiť viacero subjektov s odlišným EDUID.

    VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Zákon o športe č. 440/2015 Z.z. zo dňa 26.11.2015, § 58 ods. p)
Ministerstvo školstva zabezpečuje raz ročne v súčinnosti so základnými školami, vysokými školami a športovými organizáciami celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov základných škôl,

Testovanie pohybových predpokladov slúži ako dôležitá informácia pri nasmerovaní detí tam, kde môžu uplatniť vrodené predpoklady. Testy nie je vhodné nacvičovať za účelom dosiahnutia lepších výsledkov. V tomto prípade sa jedná zisťovanie predpokladov a môžu byť takýmto nácvikom skreslené.
Osvedčenie, ktoré dieťa dostane, hovorí o druhoch, resp. okruhu športov z pohľadu ich charakteru (silové, vytrvalostné, ...).

Ochrana osobných údajov v rezorte školstva

Metodické usmernenie k zabezpečeniu ochrany osobných údajov vo svojich informačných systémoch v zmysle nariadenia EPaR EÚ 2016/679 (GDPR) a nového zákona o ochrane osobných údajov.
Mená žiakov školy vidí len príslušná škola. Nikto okrem učiteľov školy, ktorí sa prihlásia pod svojím menom a heslom, nevidí mená žiakov v ISTŽ.

METODICKÉ POKYNY k realizácii testovania.

Návrh časového rozpisu (vzor, ktorý si každá škola môže prispôsobiť podľa svojich podmienok).

ISTŽ - Používateľská príručka pre prácu so softvérom.

Beep test (mp3) - zvukový záznam pre disciplínu Vytrvalostný člnkový beh na 20 m.

POMÔCKA xls pre písomný záznam výsledkov testovania:
záznamový hárok - testy jednotlivo    záznamový hárok - testy spolu

UPOZORNENIE
Inštruktážne videá sú nedostupné z dôvodu aktualizácie.