Testovanie detí - inštruktážne videá

AKTUALITY

V septembri prebieha proces získavania e-mailových adries administrátorov (poverených učiteľov) na jednotlivých školách. Je dôležité, aby každá škola vyplnila na internete google dotazník. Ne tieto adresy budú zaslané prihlasovacie údaje (jedinečné pre každú školu), pod ktorými sa prihlási do ISTŽ.
Samotné testovanie a zadávanie výsledkov do ISTŽ bude možné až potom, keď budú mená žiakov prvých ročníkov v RISe. Predpokladaný termín: október.

Zákon o športe č. 440/2015 Z.z. zo dňa 26.11.2015, § 58 ods. p)
Ministerstvo školstva zabezpečuje raz ročne v súčinnosti so základnými školami, vysokými školami a športovými organizáciami celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov základných škôl,

Informačný systém testovania žiakov (ISTŽ)

Na všetky ZŠ bolo rozposlaná výzva na vyplnenie google dotazníka. Na vyplnenú e-mailovú adresu zodpoverdného učiteľa-administrátora budú zaslané prihlasovacie údaje pre každú školu. Administrátor bude oprávnený sprístupniť IS pre ďalších učiteľov tak, aby mohli do systému zadávať výsledky testov.

Ochrana osobných údajov

Mená žiakov školy vidí len príslušná škola. Každá škola vidí len svojich žiakov.
Nikto okrem učiteľov školy, ktorí sa prihlásia pod svojím menom a heslom, nevidí mená žiakov v ISTŽ.

METODICKÉ POKYNY

Časový rozpis (odporúčaný)

Softvér (manuál)

Beep test (MP3)

Telesná výška a hmotnosť. NŠC, 2017 (VIDEO, 0:54)Predklon v sede s dosahovaním. NŠC, 2017 (VIDEO, 1:24)Ľah sed. NŠC, 2017 (VIDEO, 1:05)Výdrž v zhybe. NŠC, 2017 (VIDEO, 1:49)Opakovaná zostava s tyčou. NŠC, 2017 (VIDEO, 1:36)Skok do diaľky z miesta. NŠC, 2017 (VIDEO, 1:01)Kotúľanie lôpt. NŠC, 2017 (VIDEO, 1:29)4x10 m člnkový beh. NŠC, 2017 (VIDEO, 1:11)Viacstupňový člnkový beh na 20 m. NŠC, 2017 (VIDEO, 1:30)Vlajková naháňačka. NŠC, 2017 (VIDEO, 1:23)