Testovanie ministra školstva, vedy, výskumu a športu Juraja Draxlera v NŠC

Bratislava 29. 10. 2015 (NŠC) - V stredu 28. októbra 2015 zavítal do Národného športového centra (NŠC) minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler, aby tu absolvoval testovanie totožného či podobného charakteru ako športovci NŠC. Po privítaní Borisom Čavajdom, riaditeľom inštitúcie, viedli jeho kroky do šatne, aby sa pripravil na následné testy, ktoré mu podobne, ako aj jeho sparing partnerovi, profesionálnemu boxerovi Tomimu Kidovi Kovácsovi, dali veru poriadne zabrať. Obaja totiž postupne prešli pod taktovkou podporného tímu odborných pracovníkov NŠC sériou meraní a testov, zameraných na identifikáciu vybraných pohybových schopností (silových, koordinačných atď.), ktoré mali zistiť ich stupeň trénovanosti a výkonnosti.  


Spiroergometria

Po antropometrických meraniach absolvoval pán minister diagnostické hodnotenie pohybového aparátu, vyskúšal si testovanie na výskokovom ergometri (jumper), prešiel v rámci merania silových schopností horných a dolných končatín diagnostikou anaeróbnych laktátových schopností ,(wintage test) čiže na bicyklovom ergometri a vzápätí aj na kľukovom ergometri i so záverečnými odbermi po zaťažení pre špecifikovanie biochemických ukazovateľov. Všetko to nakoniec zastrešila diagnostika pohybového aparátu u fyzioterapeuta.

 
Analýza pohybového aparátu                                               Agility test

V priebehu meraní v priestoroch laboratórií i rozcvičovne v ovzduší takpovediac spolupatričnosti hlavných aktérov a podporného tímu zohrávala vzájomná komunikácia dôležitú úlohu. Prajnú rivalitu v žičlivej atmosfére charakterizovalo viacero výrokov, napríklad „požiadavka“ pána ministra ohľadne vyhodnotenia: „Skúste ma porovnať s Kidom, aby som si mohol výsledky zavesiť na stenu.“ Minister Draxler zvládol všetky testy podľa odborných pracovníkov NŠC v pohode, potvrdzujúc, že športu a pohybu sa pravidelne venuje. Namerané hodnoty diagnostických testov dokazujú a dokumentujú, že je naozaj v dobrej kondícii.
"Naše skóre z testov skončilo tak fifty-fifty, ale o to nešlo. Opäť sme trochu spropagovali šport a najmä Národné športové centrum, ktoré toho pre športovcov robí veľa a jeho pracovníci si podporu ministerstva určite zaslúžia", uzavrel výsledky testovania minister.


Kľukový ergometer, výkon ministra sleduje Boris Čavajda, riaditeľ NŠC