Tlačová beseda: NŠC má nové ciele, zameria sa na mládež

V priestoroch Národného športového centra sa v pondelok (4. februára 2013) konala tlačová beseda,ministerstva školstva a Národného športového centra o postavení a úlohách centra po schválení vládnej koncepcie podpory športu. Čítajte viac: http://www.ta3.com/clanok/1014260/tb-ministerstva-skolstva-a-narodneho-sportoveho-centra.html kde bol prítomný aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič, riaditeľ Národného športového centra Boris Čavajda, projektový manažér Národného športového centra Richard Galovič, triatlonista Richard Varga a atlétka Lucia Klocová.

Národné športové centrum (NŠC) pracuje od začiatku roka 2013 s novou štruktúrou a cieľmi. Na základe vládnej koncepcie Slovenský šport 2020 sa snaží podchytiť úspešných slovenských športovcov a vytvoriť najlepšie podmienky pre rozvoj mládežníckeho športu.
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spustilo cez NŠC nový program zameraný na identifikáciu športových talentov a optimalizáciu ich prípravy v spolupráci so športovými zväzmi, armádnym strediskom Dukla a policajným Strediskom štátnej športovej reprezentácie SR. V NŠC by mali byť špičkoví športovci – ambasádori, ktorí budú vzormi pre mladú generáciu.

„Starostlivosť o talenty na Slovensku je veľmi dôležitou úlohou. Snažili sme sa v nej nadviazať na pozitíva, ktoré sa v NŠC doteraz dosiahli, a zároveň vniesť nové prvky na jej zefektívnenie a kvalitu,“ uviedol rezortný minister zodpovedný za šport Dušan Čaplovič. Prvé výsledky novej práce by mali byť viditeľné už na zimných olympijských hrách 2014 v Soči a olympijských hrách 2016 v Riu de Janeiro.

.

Hlavným kritériom na zaradenie mladého športovca do systému podpory NŠC bude umiestnenie do 16. priečky na majstrovstvách sveta alebo Európy juniorov v olympijských športoch. Podľa nastavených parametrov túto podmienku spĺňa 96 slovenských reprezentantov.

„Sú to naši potenciálni olympionici. Niektorí sú už teraz v starostlivosti iných stredísk, ale takmer 60 by mohlo prísť do nášho systému. Z dlhodobého hľadiska budeme do NŠC prijímať športovcov do 23 rokov. Naša orientácia je najmä na mládež, ak budú mať však inde lepšie podmienky na prípravu, potom by mali ostať v inom rezorte a my im môžeme ponúknuť náš podporný tím na pomoc,“ uviedol projektový manažér NŠC pre športové činnosti Richard Galovič. 

  

Súčasných členov NŠC starších ako 23 rokov nebudú z centra prepúšťať, ale umožnia im pokračovať v kariére. Desiati starší športovci budú ambasádormi a vzormi pre mládež. Momentálne sú ambasádormi atléti Lucia Klocová, Libor Charfreitag, Marcel Lomnický a Jozef Repčík, triatlonista Richard Varga, vodná slalomárka Jana Dukátová, zápasník Jozef Jaloviar a bežkyňa na lyžiach Alena Procházková.

Prvýkrát vo svojej histórii uvažuje NŠC aj o podpore kolektívnych tímov. Podrobnosti budú známe až v najbližších týždňoch. Podpora športovcov zo strany NŠC bude nielen v podobe finančného zabezpečenia, ale aj ich prípravy v rôznych oblastiach. NŠC by mal mať špičkový tím najlepších slovenských športových vedcov – diabetológa, psychológa, rôznych diagnostikov, ktorí budú k dispozícií všetkým členom centra.

„NŠC nie je bežné rezortné stredisko, ale vykonávame aktivity na rozvoj športu. Chceme zefektívniť našu činnosť a zabezpečiť športovcom čo najlepšiu podporu. Pomôcť by v tom malo aj 25 % ušetrených nákladov z iných činností, ktoré dočasne pozastavíme alebo zrušíme,“ povedal riaditeľ NŠC Boris Čavajda.

NŠC sa zbavuje predovšetkým lekárskych činností, ktoré už nebude robiť interne. Činnosť centra sa zameria v najbližšom čase na štyri ďalšie piliere – športových trénerov a koordinátorov prípravy najlepších mládežníkov, vytvorenie podporného tímu z elitných vedcov, podporu mládeže a oblasť komunikácie.

Záznam z tlačovej konferencie nájdete (pozri tu).

Zdroj: SITA, 4. februára 2013