Tlačová konferencia - Európsky týždeň športu #BeActive

Bratislava, 6. 9. 2016 - Konferenciu otvoril riaditeľ NŠC Boris Čavajda, ktorý privítal všetkých účastníkov a hostí, pričom zdôraznil, že NŠC po oslovení MŠVVaŠ SR a po dohode s Európskou komisiou prijalo výzvu byť koordinátorom 2. ročníka Európskeho týždňa športu (ETŠ), keď pred rokom sa zhostil tejto funkcie SOV. Ide o významnú akciu, ktorá má priamo vyzývať ľudí k pravidelnému športovaniu či pohybovým aktivitám, aby sa pridali k miliónom ďalších športujúcich Európanov.

VIDEO pozri TU!


Foto NŠC: tlačová konferencia na tému Európsky týždeň športu

Vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku so sídlom v Bratislave Dušan Chrenek poďakoval NŠC a mestu Košice, ktorí aktívnym spôsobom prispievajú k tomu, aby bol Európsky týždeň športu úspešný aj na Slovensku. Situácia týkajúca sa pohybovej aktivity v Európskej únii je alarmujúca, keď vyše 40% populácie vôbec nešportuje a situácia na Slovensku je podobná. Tri štvrtiny obyvateľstva vyvíja minimálnu pohybovú aktivitu. Projekt sa preto snaží osloviť ľudí, aby športovali a aby si uvedomili, že prvoradé v tomto smere je ich zdravie. Hlavnou témou kampane je heslo #BeActive, ktoré priamo nabáda na aktívny pohyb nielen v týždni od 10. do 17. septembra 2016, ale pravidelne. Slovensko je tento rok hlavnou krajinou a týždeň odštartuje 10.septembra v Košiciach. Dušan Chrenek vyjadril presvedčenie, že ETŠ bude úspešný a projekt osloví veľké množstvo populácie bez ohľadu na vek, vzdelanie či úroveň trénovanosti u nás i v zahraničí, čo je hlavným cieľom jeho tvorcov.

Hlbší zmysel, filozofiu, analýzu a perspektívy projektu predostrel Boris Čechvala, ktorý poukázal na celosvetový problém zdravia, znepokojujúci trend obezity, srdcovocievnych ochorení a celkového zdravia, príčinou ktorých je práve absencia fyzických aktivít. Načrtol problémy propagácie a celkového systému, nedostatočného pôsobenia v školskej hierarchii a pozornosť venoval skúsenostiam za tri roky realizovaného úspešného projektu NŠC Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej výchovy, ako aj Národnému akčnému plánu pre podporu pohybových aktivít. Aj v tomto smere ponúka ETŠ priestor na širokú diskusiu.


Foto NŠC: zľava: Jana Škripková, Boris Čechvala, Boris Čavajda

Zástupca mesta Košice, Ivan Šulek, vedúci referátu športu a mládeže na košickom magistráte poďakoval NŠC i EK za doterajšiu spoluprácu. Košice, ako Európske mesto športu 2016 naozaj žijú športom. Od začiatku roka sa už zorganizovalo doteraz prebehlo okolo 400 rôznych športových akcií, rozšportovali sa celé Košice, a čo je mimoriadne potešiteľné, aj tí, ktorí doteraz pohyb veľmi nepreferovali. Dnes sa dá hovoriť o 40% športujúcich Košičanov. Ivan Šulek oboznámil účastníkov tlačovej konferencie o kompletnom programe týždňa športu vo svojom meste. Ten je skutočne mimoriadne bohatý a rôznorodý so zaujímavými súťažami, stretnutiami a aktivitami zábavného charakteru s hlavným cieľom – rozhýbať nielen obyvateľov Košíc, ale všetkých jeho návštevníkov a hostí. Je z čoho vyberať a každý by si mal nájsť v bohatom programe tú svoju pohybovú parketu.

Janka Škripková, projektová manažérka projektu NŠC informovala o zriadení webovej stránky projektu s hlavným heslom BeActive, ako prostriedku šírenia hlavnej myšlienky projektu. Stránka už teraz eviduje 150 prihlásených akcií a ďalšie pribúdajú. Do projektu sú takto zapojené rôzne inštitúcie so svojimi pracoviskami, školské prostredie i mestá a obce. Tam všade je živná pôda na to, aby sa čo najviac ľudí aktívne zapojilo do diania, ktorého zmyslom je to najdôležitejšie – pohybová aktivita. Zároveň predstavila predsavenie Dotkni sa hviezd z autorskej dielne Nikitu Slováka a Slovenského olympijského výboru, ktoré organizuje NŠC dňa 13. septembra v Košiciach. Ide o výchovno-vzdelávacie audiovizuálne predstavenie určené pre žiakov 3. - 5. ročníka základných škôl. Témou je šport a olympijské hodnoty so sprievodnými športovými aktivitami. Žiaci uvidia otvárací ceremoniál OH, dozvedia sa o olympijských symboloch a myšlienkách, zažijú rôzne športy a skutočnú atmosféru olympijských hier. Naučia sa správaniu v duchu fair play a stretnú sa so športovými vzormi.

Slovenský zväz ľadového hokeja zastupovala Diana Kosová, ktorá predstavila úspešný projekt Deti na hokej, ktorého cieľom je vrátiť pohyb medzi deti – formou radosti a zábavy na ľade. Je veľmi dôležité vzbudiť záujem o ľadový hokej s cieľom zvýšiť jeho členskú základňu. Názorné video z pilotného podujatia projektu zo Skalice potvrdilo správnosť myšlienky a korektný smer jeho realizácie. S podobnou filozofiou sa svojím projektom Slovensko do rukavíc predstavil Tomi Kid Kovács, tréner NŠC, ktorého videoprojekcia o hravom podaní boxu medzi množstvom detí a jeho akceptáciu v tomto prostredí, sa stretla so súhlasným záujmom. Na príklade svojich úspešných zverencov dokumentoval cestu ako zaujať problémové deti a ako ich zmeniť na športovcov, ktorí našli zmysel života.

Sprievodným programom bolo testovanie účastníkov, ktoré zabezpečil Podporný tím NŠC pod vedením vedúceho Petra Lopatu.


Foto NŠC: Peter Lopata testuje Dušana Chreneka

Hosťami konferencie boli aj ambasádori NŠC, atlétka Iveta Putalová a plavec Richard Nagy, ktorý sa ospravedlnil.FOTO Ján Luky - videogalériu TK pozri TU!
FOTO NŠC (Robert Petriska) pozri TU!
TV SPOT RTVS (Góly - body - sekundy od 12:33 do 13:27) pozri TU!