Podporný tím a tréneri

PaedDr. Robert Petriska

Vedúci oddelenia športovej prípravy

Telefón: + 421 2 322 236 20 Mobil: 0918 837 445e-mail: petriska@sportcenter.sk

Mgr. Jana Pelikánová, PhD.

Odborný pracovník (zodpovedná za snowboarding, sánkovanie, bedminton a taekwondo)

Telefón: + 421 2 322 236 51  e-mail: jana.pelikanova@sportcenter.sk

Mgr. Igor Adamus

Fyzioterapeut (zodpovedný za regeneráciu a rehabilitáciu)

Telefón: + 421 2 322 236 42e-mail: adamus@sportcenter.sk

Mgr. Ivan Jamriška

Metodik kondičnej prípravy

e-mail: jamriska@sportcenter.sk

Mgr. Peter Lopata, PhD.

Analytik športovej prípravy (zodpovedný za rýchlostnú kanoistiku, vodný slalom, plávanie, veslovanie a šerm)

Telefón: + 421 2 322 236 50 e-mail: lopata@sportcenter.sk
 

 
 

Mgr. Michaela Voskárová - aktuálne na materskej dovolenke

Odborná asistentka oddelenia športovej prípravy (zodpovedná za biatlon, bežecké, alpské a akrobatické lyžovanie)

Telefón: + 421 2 322 236 53     e-mail: voskarova@sportcenter.sk
za: Nina Haláčová              e-mail: nina.halacova@sportcenter.sk

Mgr. Adrián Gajdoschík

Asistent podporného tímu

Telefón: + 421 2 322 236 22     e-mail: gajdoschik@sportcenter.sk

Bc. Lucia Astrabová

Fyzioterapeut
Telefón: + 421 2 322 236 53    e-mail: astrabova@sportcenter.sk
 

M.Sc. Ľudmila Oreská

Analytik športovej prípravy

Telefón: + 421 2 322 236 22    e-mail: oreska@sportcenter.sk

Mgr. Adam Szabó

Analytik športovej prípravy

Telefón: + 421 2 322 236 22    e-mail: szabo@sportcenter.sk

Peter Csonka

Videotechnik

e-mail: peter.csonka@icloud.com  
 

 Mgr. Milan Kováč

  Asistent podporného tímu

  Telefón: + 421 2 322 236 53     e-mail: milan.kovac@sportcenter.sk

Tréneri

 
 
 

Pavel Slouka

Tréner atletiky

e-mail: slouka@gymlet.sk

 

Tomáš Kovács

Tréner boxu

e-mail: tomi@tomikid.com 

Róbert Orokocký

Róbert Orokocký

Tréner vodného slalomu

e-mail: orokocky@canoeslalom.sk

PaedDr. Ján Valuška

Tréner bežeckého lyžovania

e-mail: jan.valuska@gmail.com

Filip Petrla

Tréner rýchlostnej kanoistiky

e-mail: filip.petrla@gmail.com

Jozef Krnáč

Tréner džuda
Rozhovor

e-mail: jozefkrnac@yahoo.com

Juraj Brugoš

Tréner bežeckého lyžovania

e-mail: slovakskier@yahoo.com

Naďa Bendová

Trénerka šprintéra Jána Volka

e-mail: bendova.nada@gmail.com