Sekcia: Vzdelávanie

 

Trnavská atletická storočnica

PhDr. Igor Machajdík, Národné športové centrum

Názov: 100 rokov atletiky v Trnave 1910 – 2010, autor: Miroslav Hazucha, editor: Vladimír Gubrický, vydavateľ: AŠK Slávia Trnava, prvé vydanie, 224 s., 2010

Z publikácie cítiť, keď autor píše o niečom, čo mu je blízke, vlastné, dôverne známe, čo má rád. Práve toto konštatovanie platí pre knihu „100 rokov atletiky v Trnave 1910 – 2010“ a jej autora Miroslava Hazuchu. Ako skúsený športový publicista a historik, človek z atletického prostredia telom aj dušou, ktorý si tento šport vyskúšal na vlastnej koži ako pretekár, funkcionár i novinár, evidentne vie, o čom píše, kam smeruje, akým spôsobom zaujať.

Kvalitná faktografická publikácia, na ktorej autor pracoval päť rokov, prezrádza, že celé toto obdobie bolo naplnené hektickou tvorivou a systematickou prácou, snáď možno povedať, až drinou. Jej konečnú podobu a výsledok si treba ceniť vysoko. Hazuchova schopnosť komunikácie s atletickým prostredím, reprezentovaným aktérmi všetkých vekových kategórií a generácií mužov i žien – pretekármi, trénermi, rozhodcami, funkcionármi či zástupcami médií, bádateľská trpezlivosť, novinárska šikovnosť s literárnym cítením – to všetko dokázal skĺbiť do komplexného celku tak, aby v ňom obsiahol a definoval všetko, čo bolo a je charakteristické pre celú trnavskú atletiku v storočnom časovom horizonte.

Autor si zvolil málo vídanú koncepciu formou medailónov osobností trnavskej atletiky, cez ktoré podáva prúd exaktných informácií z atletického diania i „zákulisného“ života alebo súkromia, pričom sa automaticky „nabaľujú“ nové a nové originálne informácie o ďalšie postavy a udalosti, zohrávajúce svoju úlohu v živote protagonistov. Treba zdôrazniť, že v prípade publikácie „100 rokov atletiky v Trnave“ nejde o akýsi sumár ročeniek vzostupného chronologického charakteru, aj keď venuje pozornosť vývoju atletiky prakticky rok po roku. Ide o vyvážený postup s logickou stavbou, ktorý analyzuje, rozoberá, hodnotí atletické dianie od čias uhorskej éry až podnes. Mimoriadne cennými sú poznatky o ranej trnavskej atletike od roku 1910, časti všímajúce si vývoj školstva a telesnej výchovy, prirodzená pozornosť a pocta výnimočnej osobnosti slovenskej telovýchovy a športu, Jánovi Hajdócymu, ale aj ďalším, majúcim vplyv na rozvoj kráľovnej športu nielen v Trnave, ale v celom bývalom Československu a na Slovensku.

Takúto obsahovo náročnú prácu s obrovskou šírkou záberu si môže dovoliť iba autor schopný narábať s veľmi rozsiahlym faktografickým materiálom, ktorý si musí sám zohnať, zabezpečiť, pripraviť, spracovať a podať literárne tak, aby jeho finálna podoba spĺňala kritériá zásadné pre oblasť literatúry faktu. Už tradične silnou stránkou autora zostáva aj v tomto prípade snaha po autenticite, umocnená výpoveďami protagonistov, ale aj prebohatá fotodokumentácia, ktorej počet v publikácii sa blíži k číslu 500. Vo viacerých prípadoch ide o vzácne zábery s cennou výpovednou hodnotou a textom, ktorému prináleží označenie – rozvíjajúci, obsažný, detailný, obohacujúci.

Vďaka za vydarené reprezentačné dielo patrí autorovi, editorovi, vydavateľovi AŠK Slávia Trnava, zástupcom ďalších trnavských atletických klubov a všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na zhmotnení svedectva o vývoji „kráľovnej“ a prezentovaní jej úspechov, nielen ako prejavu dôstojnej oslavy storočného jubilea, ale aj dôkazu zvečneného pre ďalšie generácie, takpovediac, navždy.

Dátum vydania: 2010