Veselé vianoce a úspešný rok 2013

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru počas celého roka. Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré v roku 2013.

Kolektív Národného športového centra