Videoprednášky

ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA

Michal Kumstát: Periodizácia športovej výživy ako súčasť kondičnej prípravy vrcholových športovcov. Konferencia NŠC, 2019
(VIDEO, 40:56)


Xavier de Souse Simoes: Kondičná príprava vo futbale. Konferencia NŠC, 2019
(VIDEO, 35:30)Tomáš Perič, Pavel Ružbarský: Možnosti posúdenia pohybových predpokladov - od teórie k praxi v SR. Konferencia NŠC, 2019
(VIDEO, 33:43)


Lucia Knappková: Úskalia preventívnych telovýchovno-lekárskych prehliadok-kazuistiky. Konferencia NŠC, 2019
(VIDEO, 11:39)


Peter Lopata: Diagnostika trénovanosti ako súčasť kondičnej prípravy a jej realizácia v NŠC. Konferencia NŠC, 2019
(VIDEO, 29:19)


Tomáš Mihalík: Pripravujte mladých hokejistov na ich dlhodobú kariéru, nie len na nadchádzajúcu sezónu. Konferencia NŠC, 2019
(VIDEO, 39:38)


Eugen Laczo: Východiská periodizácie tréningového zaťaženia. Konferencia NŠC, 2019
(VIDEO, 28:58)Marián Vanderka: Vývoj, postavenie a perspektívy rozvoja silových schopností v kondičnej príprave športovcov. Konferencia NŠC, 2019
(VIDEO, 40:06)


Peter Kuračka: Kognitívne a mindfulness techniky v mentálnej príprave športovcov. Konferencia NŠC, 2018
(VIDEO, 41:52)


Petra Pačesová: Práca s prehrou a zlyhaním v športe. Konferencia NŠC, 2018
(VIDEO, 35:52)Zuzana Pšenáková, Norbert Javorčík: Princíp aplikácie mentálnej prípravy v tíme a praktická ukážka z mládežníckej reprezentácie. Konferencia NŠC, 2018
(VIDEO, 44:22)


prof. PhDr. Eugen Laczo, PhD.: Možnosti zvyšovania účinnosti trénigového zaťaženia pri rozvoji špeciálnej trénovanosti športovca. Konferencia NŠC, 2018
(VIDEO, 41:11)


MUDr. Adela Penesová, PhD.: Výživa a úskalia "módnych" trendov v stravovaní (ne)športovcov z pohľadu lekára. Konferencia NŠC, 2017
(VIDEO, 38:18)


prof. MUDr. Libor Vítek, PhD., MBA: Športová výživa - mýty a realita. Využitie laboratórnych metód v športovej výžive. Konferencia NŠC, 2017
(VIDEO, 1:15:56)


MUDr. Ľubomír Gulán: Postavenie trénera z hľadiska antidopingovej regulácie. Konferencia NŠC, 2017
(VIDEO, 26:51)


Ing. Tomáš Pagáč: Zakázané látky vo vzťahu k liekom a výživovým doplnkom. Konferencia NŠC, 2017
(VIDEO, 20:35)


Mgr. Žaneta Csáderová, PhD.: Antidopingový program na Slovensku. Konferencia NŠC, 2017
(VIDEO, 21:42)Mgr. Róbert Bereš: Regenerácia, kompenzácia, prevencia - od detí k profi športu. Konferencia NŠC, 2017
(VIDEO, 59:34)


Mgr. Ján Sekereš: Od rehabilitácie k výkonu - úloha fyzioterapeuta v procese rekonvalescencie. Konferencia NŠC, 2017
(VIDEO, 43:45)


Prof. PaedDr. Pavel Kolář, PhD.: Posturálne funkcie a ich význam v športe. Konferencia NŠC, 2017
(VIDEO, 1:16:12)


Prof. PaedDr. Pavel Kolář, PhD.: Testovanie a rozvoj ideomotorických funkcií v športe. Konferencia NŠC, 2017
(VIDEO, 1:04:55)


Diskusia s účastníkmi OH Rio 2016: P. Škantár, L. Škantár, M. Varga, G. Baran, J. Minčík. Konferencia NŠC, 2016
(VIDEO, 58:55)


Diskusia s Matejom Spišiakom, trénerom Mateja Tótha po OH 2016 v Rio de Janeiro. Konferencia NŠC, 2016
(VIDEO, 49:26)


Panelová diskusia s účastníkmi OH Rio 2016: A. Longová, D. Kraváček, M. Pupiš, M. Lopuchovský, R. Šimočko, P. Gelle. Konferencia NŠC, 2016
(VIDEO, 1:04:41)


Mgr. Tomáš Mihalík, PhD.: Silový tréning mládeže ako prevencia zranení a optimálneho rozvoja pohybového aparátu. Konferencia NŠC, 2016
(VIDEO, 1.17:36)


PaedDr. Viktor Bielik, PhD.: Fázy regenerácie. Konferencia NŠC, 2016
(VIDEO, 57:23)prof. MUDr. Dušan Hamar, PhD.: Diagnostika silových schopností. Konferencia NŠC, 2016
(VIDEO, 1:01:57)Mgr. Milan Sedliak, PhD.: Výživa a doplnky stravy. Konferencia NŠC, 2016
(VIDEO, 1:02:10)prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, PhD.: Rozvoj rýchlostných schopností. Konferencia NŠC, 2015
(VIDEO, 1:15:12)


prof. MUDr. Dušan Hamar, PhD.: Fyziologické a medicínske osobitosti športovej prípravy mládeže. Konferencia NŠC, 2015
(VIDEO, 56:51)


prof. PhDr. Eugen Laczo, PhD.: Prechod z mládežníckych do seniorských kategórií. Konferencia NŠC, 2015
(VIDEO, 1:00:38)


Zdenko Cíger, Miroslav Miklošovič: Hokej na Slovensku a skúsenosti z Hokejovej akadémie Z. Cígera. Konferencia NŠC, 2015
(VIDEO, 59:01)


doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD.: Rozvoj silových schopností. Konferencia NŠC, 2015
(VIDEO, 54:09)Mgr. Viktor Bielik, PhD.: Rozvoj vytrvalostných schopností. Konferencia NŠC, 2015
(VIDEO, 56:27)Prof. Václav Bunc, CSc.: Využitie fyziologických parametrov pri riadení tréningového zaťaženia vrcholových športovcov. Seminár NŠC, 2005
(VIDEO, 49:23)


Prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.: Dynamika diskomfortu v závislosti na adaptácii. Seminár NŠC, 2005
(VIDEO, 35:46)


Kinematická analýza pohybovej činnosti. Seminár NŠC, 2005
(VIDEO, 2:38:30)Adaptácia a športový tréning. Seminár NŠC, 2005
(VIDEO, 2:15:42)PhDr. Luděk Bukač: Dlhodobá športová príprava mládeže v hokeji. Seminár SZĽH/NŠC, 2007
(VIDEO, 2:16:09)
ŠPORT A ZDRAVIE

MUDr. Katarína Bergendiová, PhD.: Imunitný systém - tréningové a súťažné zaťaženie. Seminár NŠC, 2005
(VIDEO, 19:48)


MUDr. Katarína Bergendiová, PhD.: Astma a šport. Seminár NŠC, 2005
(VIDEO, 50:45)MUDr. Jana Mrázová: Homeopatia v živote športovca. Seminár NŠC, 2005
(VIDEO, 1:15:05)
PSYCHOLÓGIA ŠPORTU

PhDr. Tomáš Gurský, PhD.: Môže ma šport stále baviť? Konferencia NŠC, 2016
(VIDEO, 54:41)Urban Johnson: Psychologické hľadisko zranení v športe. Konferencia FEPSAC, NŠC, 2006
(VIDEO, 25:10)Maria Psychountaki: Psychologická príprava strelcov v disciplíne "skeet". Kognitívno-behaviorálny prístup. Konferencia FEPSAC, NŠC, 2006
(VIDEO, 25:29)


Roland Seiler: Vnímanie tela v rámci populácie s rozdielnym športovým zameraním. Konferencia FEPSAC, NŠC, 2006
(VIDEO, 24:25)


Reinhard Stelter: "Formovanie Ja" v pohybovej aktivite a športe so špecifickým zameraním na deti. Konferencia FEPSAC, NŠC, 2006
(VIDEO, 24:29)


Paul Wylleman: Rozvoj športovej kariéry talentovaných a vrcholových športovcov. Konferencia FEPSAC, NŠC, 2006
(VIDEO, 46:05)


PhDr. Marian Jelínek: Základné faktory športového výkonu s dôrazom na problematiku "stavu mysle" našich zverencov. Seminár SZĽH/NŠC, 2007
(VIDEO, 1:28:10)


Antoním Stavjaňa: Motivácia, emócie, vzťahy a atmosféra v tíme. Seminár SZĽH/NŠC, 2007
(VIDEO, 1:13:40)
ŠPORT DETÍ

PaedDr. Klaudia Zusková, PhD.: Športovanie v rodinách - psychologické a sociálne hľadisko športovania a cvičenia detí. Seminár NŠC, 2006
(VIDEO, 31:05)


Alexander Vajda: Športovanie detí - nekradnime deťom detstvo. Seminár NŠC, 2006
(VIDEO, 22:00)
MANAŽMENT V ŠPORTE

Jean-Loup Chappelet: Program MEMOS: výchova olympijských manažérov z celého sveta. Seminár NŠC, 2007
(VIDEO, 56:39)


Cyrille Jacobsen: Športový sponzoring - výskyt, ekonomické modely a perspektívy. Seminár NŠC, 2007
(VIDEO, 42:05)