Vladimír Baluška na pôde SOŠV

Bratislava 11.11.2020 (NŠC) - V pozícii riaditeľa Národného športového centra navštívil Vladimír Baluška olympijskú pôdu. Štátny tajomník pre šport Ivan Husár ho predstavil vedeniu Slovenského olympijského a športového výboru ako výraznú posilu na jednej z vedúcich pozícii verejnej správy v slovenskom športe.

Za spoločný stôl si sadli s Antonom Siekelom, prezidentom, Jozefom Libom, generálnym sekretárom a Romanom Bučekom, športovým riaditeľom SOŠV.


Na snímke SOŠV: 
v strede Ivan Husár, zľava Jozef Liba, Anton Siekel, sprava: Roman Buček, Vladimír Baluška


Zámerom ministerstva a štátneho tajomníka je výrazne posilniť dynamiku NŠC a inovácie v oblastiach starostlivosti o športovcov i športovej diagnostiky, preto je úzka spolupráca so SOŠV nevyhnutnou podmienkou na ceste k úspechu. Spoločné prieniky však našli aj v oblasti ďalšieho vzdelávania športových odborníkov, propagácie športu, či iných aktivít v oblasti športu.

Témou bol aj nový model financovania a odbornej prípravy športovcov zaradených do top tímu, či projekt Európskej komisie s názvom Európsky týždeň športu a pod logom #BeActive, ktorý koordinuje NŠC a už tradične na ňom participuje SOŠV.