Vyhlásenie k Medzinárodnému dňu športu

Bratislava 6. apríla 2014 (MŠVVaŠ SR) - Dnes si pripomíname Medzinárodný deň športu vyhlásený rezolúciou Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov. Je nesporne dôležité tak v medzinárodných, ako aj v národných a regionálnych podmienkach presadzovať myšlienky športu a ich kvalitného naplnenia v konkrétnych skutkoch rozvíjania detského, mládežníckeho i seniorského športu aktivitami rôznych zväzov, združení a komunitných spoločenstiev.

Ako rezortný minister školstva a športu podporujem všetky aktivity na školách i mimo škôl, ktoré vytvárajú podmienky pre súťaživosť, rozvoj zdravia, fyzickej i duchovnej sily, pevnej vôle, vnútornej sily prekonávať prekážky a športového džentlmenstva. Prostredníctvom športu v duchu fair-play môžeme svojimi príkladmi odmietať nenávisť, intoleranciu, posilňovať myšlienky mieru, priateľstva a porozumenia medzi rodinami, generáciami, národmi a štátmi. Preto je dôležité podporovať a oceňovať formálne i neformálne podujatia, venovať výraznejšiu podporu mládeži prostredníctvom samospráv, klubov a telovýchovných jednôt, mimovládnych organizácií, športových zväzov a štátu. Finančne, organizačne a morálne.

Práve preto ministerstvo pri rozpise dotácií osobitne žiada vyčleniť zdroje na mládežnícky šport, organizované medzinárodné podujatia detí, mládeže, školského a akademického športu. Preto ministerstvo prostredníctvom svojej organizácie Národného športového centra vybralo mladé talenty z celého Slovenska a pod vedením skúsených športovcov, trénerov, ambasádorov práve im venuje náležitú pozornosť. Preto ministerstvo v rámci používania zdrojov na riešenie havarijných stavov regionálneho školstva venuje dôležitú pozornosť revitalizácii školských telocviční.

V tento deň je potrebné si nielen pripomínať význam športu pre zdravý rozvoj osobnosti a spoločnosti, ale pre budúcnosť vyčleňovať viac verejných finančných zdrojov, a to najmä do mládežníckeho športu, osobitne za výrazného prispenia zdrojov z lotérií a hazardných hier.

Dušan Čaplovič
minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky