Vyhlásenie najúspešnejších športovcov NŠC za rok 2012

Národné športové centrum, rezortné stredisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, organizuje dnes (4. decembra 2012) VYHLÁSENIE NAJÚSPEŠNEJŠÍCH ŠPORTOVCOV NŠC ZA ROK 2012. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutoční v ŠH Mladosť v Bratislave.

Národné športové centrum udelí ocenenia športovcom a trénerom za rok 2012:
- za úspešnú reprezentáciu NŠC v kategórii akademikov a juniorov,
- v kategórii univerzitného športu,
- za úspešnú reprezentáciu NŠC v kategórii seniorov,
- v kategórii objav roka.

Ocenenie v kategórii univerzitného športu prebehne v gescii Slovenskej asociácie univerzitného športu.