Vyúčtovanie dotácií za rok 2014

Nasledujúci zoznam uvádza prehľad všetkých žiadateľov z radov športových subjektov a samospráv, ktorým bola v roku 2014 pridelená finančná dotácia. Pri každom subjekte je uvedená tabuľka (Originál) s prehľadom čerpania dotácie. V prípade, že uvedený prehľad prešiel aj kontrolou Sekcie štátnej starostlivosti o šport a mládež MŠVVaŠ SR, je pri názve subjektu uvedená aj druhá tabuľka (Kontrola). Kontrola prehľadov stále prebieha a budú postupne doplnené k príslušným subjektom.
 

Bratislavský maratón ORIGINÁL KONTROLA
CK Epic Dohňany ORIGINÁL KONTROLA
Kanoe Tatra Klub Liptovský Mikuláš ORIGINÁL   
Karloveské tanečné centrum ORIGINÁL KONTROLA
Klub slovenských turistov ORIGINÁL KONTROLA
KO Box Klub Galanta ORIGINÁL  
Liba Academy ORIGINÁL KONTROLA
Maratónsky klub Košice ORIGINÁL
 
Mesto Humenné ORIGINÁL  
Mesto Skalica ORIGINÁL  
Mesto Žarnovica ORIGINÁL  
MŠK Žilina ORIGINÁL  
Obec Štrba ORIGINÁL  
OMS Arena Senica ORIGINÁL  
Organizačný výbor SZU ORIGINÁL  
Slávia STU ORIGINÁL KONTROLA
Slovakia ring ORIGINÁL  
SnowsSports Club ORIGINÁL KONTROLA
Spartak Myjava 2013 ORIGINÁL  
Spartak Myjava 2014 ORIGINÁL KONTROLA
SPV Krakov 2022 ORIGINÁL  
Športový klub polície Bratislava ORIGINÁL  
Športový klub Štrba ORIGINÁL KONTROLA
Vion Zlaté Moravce ORIGINÁL  
Združenie Grand Prix ORIGINÁL KONTROLA

 

Sekcia nevidiacich a slabozrakých športovcov Slovenska ORIGINÁL KONTROLA
Slovenská asociácia boccie ORIGINÁL  
Slovenská asociácia dynamickej streľby ORIGINÁL  
Slovenská asociácia Frisbee ORIGINÁL  
Slovenská asociácia korfbalu  ORIGINÁL  
Slovenská asociácia kulturistiky, fitnes a silového trojboja ORIGINÁL KONTROLA
Slovenská asociácia motoristického športu ORIGINÁL  
Slovenská asociácia pretláčania rukou ORIGINÁL  
Slovenská asociácia športu na školách ORIGINÁL  
Slovenská asociácia Taekwon-do WTF ORIGINÁL  
Slovenská asociácia univerzitného športu ORIGINÁL  
Slovenská baseballová asociácia ORIGINÁL  
Slovenská basketbalová asociácia ORIGINÁL  
Slovenská boxérska federácia ORIGINÁL  
Slovenská cyklotrialová únia ORIGINÁL  
Slovenská federácia karate a bojových umení ORIGINÁL  
Slovenská federácia nepočujúcich športovcov ORIGINÁL  
Slovenská golfová asociácia ORIGINÁL  
Slovenská gymnastická federácia ORIGINÁL KONTROLA
Slovenská hokejbalová únia ORIGINÁL  
Slovenská jazdecká federácia ORIGINÁL  
Slovenská lyžiarska asociácia ORIGINÁL  
Slovenská motocyklová federácia ORIGINÁL  
Slovenská nohejbalová asociácia ORIGINÁL  
Slovenská plavecká federácia ORIGINÁL  
Slovenská rugbyová únia ORIGINÁL  
Slovenská skialpinistická asociácia  ORIGINÁL  
Slovenská softbalová asociácia ORIGINÁL  
Slovenská squashová asociácia  ORIGINÁL  
Slovenská triatlonová únia ORIGINÁL  
Slovenská volejbalová federácia ORIGINÁL  
Slovenské hnutie špeciálnych olympiád ORIGINÁL KONTROLA
Slovenské združenie telesnej kultúry ORIGINÁL KONTROLA
Slovenský atletický zväz ORIGINÁL  
Slovenský biliardový zväz ORIGINÁL  
Slovenský bowlingov zväz ORIGINÁL  
Slovenský bridžový zväz ORIGINÁL  
Slovenský curlingový zväz ORIGINÁL  
Slovenský cykloklub ORIGINÁL KONTROLA
Slovenský futbalový zväz ORIGINÁL  
Slovenský futbalový zväz - štadión Bardejov ORIGINÁL  
Slovenský futbalový zväz - štadióny Trnava, Poprad ORIGINÁL  
Slovenský futsal  ORIGINÁL  
Slovenský horolezecký spolok JAMES ORIGINÁL  
Slovenský kolkársky zväz ORIGINÁL  
Slovenský krasokorčuliarsky zväz ORIGINÁL  
Slovenský lukostrelecký zväz ORIGINÁL  
Slovenský národný aeroklub generála M.R.Štefánika ORIGINÁL  
Slovenský olympijský výbor ORIGINÁL KONTROLA
Slovenský paralympijský výbor ORIGINÁL KONTROLA
Slovenský rybársky zväz ORIGINÁL  
Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz ORIGINÁL  
Slovenský stolnotenisový zväz ORIGINÁL  
Slovenský strelecký zväz ORIGINÁL KONTROLA
Slovenský šachový zväz ORIGINÁL  
Slovenský šermiarsky zväz ORIGINÁL  
Slovenský tenisový zväz ORIGINÁL  
Slovenský veslársky zväz ORIGINÁL  
Slovenský zápasnícky zväz ORIGINÁL  
Slovenský zväz akrobatického rock and rollu ORIGINÁL KONTROLA
Slovenský zväz bedmintonu ORIGINÁL KONTROLA
Slovenský zväz biatlonu ORIGINÁL KONTROLA
Slovenský zväz bobistov ORIGINÁL  
Slovenský zväz cyklistiky ORIGINÁL  
Slovenský zväz dráhového golfu ORIGINÁL  
Slovenský zväz florbalu ORIGINÁL  
Slovenský zväz hádzanej ORIGINÁL  
Slovenský zväz jachtingu ORIGINÁL  
Slovenský zväz judo ORIGINÁL KONTROLA
Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode ORIGINÁL  
Slovenský zväz karate ORIGINÁL KONTROLA
Slovenský zväz kickbox ORIGINÁL KONTROLA
Slovenský zväz ľadového hokeja ORIGINÁL  
Slovenský zväz modernej gymnastiky ORIGINÁL KONTROLA
Slovenský zväz moderného päťboja ORIGINÁL KONTROLA
Slovenský zväz orientačných športov ORIGINÁL  
Slovenský zväz pozemného hokeja ORIGINÁL  
Slovenský zväz psích záprahov ORIGINÁL KONTROLA
Slovenský zväz rádioamatérov ORIGINÁL KONTROLA
Slovenský zväz rybolovnej techniky ORIGINÁL  
Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky ORIGINÁL  
Slovenský zväz sánkarov ORIGINÁL  
Slovenský zväz Taekwon-do ITF ORIGINÁL KONTROLA
Slovenský zväz tanečného športu ORIGINÁL KONTROLA
Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov ORIGINÁL  
Slovenský zväz vodného lyžovania ORIGINÁL KONTROLA
Slovenský zväz vodného motorizmu ORIGINÁL KONTROLA
Slovenský zväz vodného póla ORIGINÁL  
Slovenský zväz vzpierania ORIGINÁL KONTROLA
Snowboardová asociácia Slovenska ORIGINÁL KONTROLA
Združenie šípkarských organizácií ORIGINÁL KONTROLA
Zväz modelárov Slovenska ORIGINÁL KONTROLA
Zväz potápačov Slovenska ORIGINÁL KONTROLA
Zväz vodáctva a raftingu SR ORIGINÁL KONTROLA