Vyúčtovanie dotácií za rok 2019




   
 
STARZ, Bratislava
OV Veľkej ceny Slovenska
ŠK Velodrom Prešov
Slovenská asociácia športu na školách
Slovenský zväz dráhového golfu
Slovenská asociácia motoristického športu
Slovenská skiapinistická asociácia
Slovenský zväz ľadového hokeja
Slovenská hokejbalová únia
Slovenský zväz pozemného hokeja
Slovenský zväz cyklistiky
Žilinský športový klub
Zamierené na talenty
Automobilová orientačná súťaž
NFŠ a.s.
Telovýchovná jednota Biela stopa Kremnica
Slovenská asociácia čínskeho wushu
Športový klub ESL
Slovenská asociácia go
Slovenská asociácia pretláčania rukou
Slovenská asociácia crossmintonu
Slovenský zväz jachtingu
Slovenský veslársky zväz
Slovenská basketbalová asociácia
Slovenská baseballová federácia
Maratónsky klub Košice
Slovenská softballová asociácia
Slovenský zväz vodného motorizmu
Slovenský horolezecký spolok James
Slovenský zväz florbalu
Slovenský zápasnícky zväz
Slovenská kanoistika
Slovenský šermiarsky zväz
Slovenský rybársky zväz
Slovenský bridžový zväz
Asociácia športu pre všetkých SR
Špeciálne olympiády Slovensko
Slovenský zväz judo
Slovenský zápasnícky zväz
Slovenská asociácia frisbee
Slovenská asociácia motoristického športu 1
Slovenská asociácia motoristického športu 2
Slovenský atletický zväz
Slovenský bežecký spolok
Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov
Slovenská asociácia korfbalu
Slovenský zväz kickboxu
Slovenská gymnastická federácia
Košická futbalová aréna
Slovenská asociácia Taekwondo WT
Slovenský zväz vzpierania
Slovenský zväz cyklistiky
Slovenský šachový zväz
Slovenský zväz moderného päťboja
Slovenský zväz rybolovnej techniky
Zväz športovej kynológie SR
KFA priebežné čerpanie dotácie 2018
KFA priebežné čerpanie dotácie 2019
Slovenská asociácia boccie
Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja