Vzdelávacie aktivity

Názov podujatia: Konferencia - Výživa a doping v športe
Organizátor: Národné športové centrum v spolupráci s Antidopingovou agentúrou SR a Fakultou telesnej výchovy a športu UK v Bratislave
Termín: 20. október 2017 (9:00 - 16:00)
Miesto: Aula FTVŠ UK, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava
Účastníci: reprezentační, strediskoví, zväzoví, kluboví  tréneri a študenti odboru trénerstvo
Moderátor konferencie: PhDr. Igor Machajdík, NŠC