Vzdelávacie aktivity

Názov podujatia: Konferencia Kondičná príprava

Informácie o konferencii: 
ZÁKLADNÉ:
Organizátor:  NŠC (www.sportcenter.sk) v spolupráci s FTVŠ (www.fsport.uniba.sk )
Termín:           25. októbra (piatok) od 8:00 do 16:00
Miesto:            Aula prof. Stráňaia FTVŠ UK, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava
Moderátor:     PhDr. Igor Machajdík
Účastníci:        športoví odborníci, tréneri, kondiční tréneri
Poplatok:        20,00 EUR na osobu
V poplatku je zahrnuté: minerálna voda pri prezentácii,občerstvenie (coffee break), obed,videozáznam prednášok.
Dress Code:    pracovný/spoločenský odev
 
Prednášky boli zaznamenané na video, pozri TU.

PROGRAM KONFERENCIE (Prednášky budú zaznamenané na video a po spracovaní k dispozícii na tejto stránke.)

8:00 – 8:45      Prezentácia účastníkov
8:45 – 9:00      Otvorenie podujatia: Mgr. Boris Čavajda, riaditeľ NŠC

Čas Program a lektori Názov prednášky
9:00 - 9:40 Prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD. dekan FTVŠ UK Bratislava Vývoj, postavenie a perspektívy rozvoja silových schopností v kondičnej príprave športovcov
9:40 - 10:20 Prof. PhDr. Eugen Laczo, PhD.
Katedra atletiky FTVŠ UK Bratislava
Východiská periodizácie tréningového zaťaženia
10:20  - 11:00 Mgr. Tomáš Mihalík  PhD.
Health&Performance 
"Pripravujte mladých hokejistov na ich dlhodobú športovú kariéru, nie len na nadchádzajúcu sezónu"
11:00 - 11:30 Coffee Break  
11:30 - 12:10 RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D.
Katedra atletiky FTVS UK Praha
Vytrvalosť v kondičnej príprave
12:10 - 12:50 Mgr. Peter Lopata, Ph.D.
vedúci oddelenia diagnostiky NŠC
Diagnostika trénovanosti ako súčasť kondičnej prípravy a jej realizácia v NŠC
12:50 - 13:15 MUDr. Lucia Knappková              ImunoVital Centrum Bratislava Úskalia preventívnych telovýchovno-lekárskych prehliadok – kazuistiky
     
13:15 – 14:00 Obed  
14:00 - 14:40 doc. PaedDr. Pavel Ružbarský, PhD. dekanFakulty športu PU Prešov
doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.
vedúci katedry pedagogiky, psychologie a didaktiky FTVS UK Praha
Možnosti posúdenia pohybových predpokladov – od teórie k praxi v Slovenskej republike
14:40 - 15:20 Mgr. Xavier Simonides
asistent trénera Slovan Bratislava
Kondičná príprava vo futbale
15:20 – 16:00 Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.
Katedra podpory zdravia, Fakulta športových štúdií MU Brno
Periodizace sportovní výživy jako součást kondiční přípravy vrcholových sportovců