Vzdelávacie aktivity

Názov podujatia: Konferencia - Regenerácia a fyzioterapia vo vrcholovom športe
Organizátor: Národné športové centrum v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu UK v Bratislave
Termín: 21. apríl 2017 (9:00 - 16:00)
Miesto: Aula FTVŠ UK, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava
Účastníci: reprezentační, strediskoví, zväzoví, kluboví  tréneri a študenti odboru trénerstvo
Moderátor konferencie: doc. Marián Vanderka, PhD., dekan FTVŠ UK

 

VIDEOPREDNÁŠKY Z KONFERENCIE BUDÚ PRIEBEŽNE ZVEREJNENÉ V ONLINE ŠTUDOVNI NŠC.