Vzdelávacie aktivity

Názov podujatia: Konferencia - Psychologická príprava a mentálny koučing v športe
Organizátor: Národné športové centrum v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu UK v Bratislave
Termín: 5. október 2018 (9:00 - 15:00)
Miesto: Aula FTVŠ UK, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava
Účastníci: reprezentační, strediskoví, zväzoví, kluboví  tréneri a študenti odboru trénerstvo
Moderátor konferencie: PhDr. Igor Machajdík, NŠC
Program konferencie: POZRI TU
REGISTRÁCIA JE UZAVRETÁ Z DÔVODU NAPLNENIA KAPACITY AULY!