Workshop NŠC k národnému projektu


Bratislava 3. júna 2014 (NŠC, WBN/PR
) - Národné športové centrum ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pozýva všetkých záujemcov v sobotu dňa 7. 6. 2014 na workshop v rámci národného projektu "Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy". Je určený pre širokú odbornú verejnosť, ktorá bude oboznámená s projektom, a experti pre vzdelávanie z Fakulty telesnej výchovy a športu (FTVŠ) sa budú venovať zaujímavým témam z oblasti telesnej výchovy na školách v Slovenskej republike. Workshop sa koná o 11.00 hod. v športovej hale Mladosť na Trnavskej ulici 39 v Bratislave.

Všetkých, ktorí majú záujem zúčastniť sa, prosíme o zaslanie e-mailu do štvrtka 5. 6. 2014 na office@sportcenter.sk. Počet účastníkov je obmedzený.

Program workshopu a podrobný opis projektu nájdete (pozri tu).

Prečo vznikol tento projekt?
Pohyb je neoddeliteľnou súčasťou života a jeho nedostatok vyplývajúci zo životného štýlu prináša trpké ovocie. Na množstvo zdravotných problémov spôsobených nedostatkom pohybu poukazujú zdravotnícke organizácie na celom svete. Ak nenaučíme naše deti tešiť sa z pohybu v ranom detstve, len veľmi ťažko si tieto návyky osvoja v neskoršom veku. Tento projekt otvára dvere pre začiatok procesu zmeny myslenia ľudí na Slovensku. Zdravie je skutočná hodnota a treba si ho vážiť, udržiavať ho. Ak vštepíme deťom správne návyky v správnom veku, môžu z nich čerpať celý život.

Cieľom projektu je zvýšenie a rozšírenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy s dôrazom na inováciu spôsobu a metód výučby v základných a stredných školách tak, aby bola výučba zážitková a motivujúca pre súčasnú generáciu detí a mládeže. Učiteľov chceme viesť k využívaniu nových postupov vo výučbe, k zavádzaniu nových športových a pohybových aktivít a k využívaniu inovatívnych pomôcok.

Do projektu sa ešte stále môžu zapojiť učitelia v základných a stredných školách bez aprobácie telesnej a športovej výchovy, vyučujúci (resp. tí, čo majú záujem vyučovať) tento predmet popri svojom hlavnom predmete. Všetci absolventi projektu získajú okrem vzdelania aj súpravu didaktických pomôcok pre svoju školu. Súprava obsahuje 14 pomôcok na dosahovanie cieľov programov ďalšieho vzdelávania.