Zákon o športe: Novela, ktorá priniesla 70 bodov úpravy

Bratislava 2. 12. 2016 (TASR) – Zákon o športe potreboval zmeny, aby športovcom naozaj pomáhal a nie, naopak, priťažoval. Poslanec Národnej rady SR Dušan Tittel (SNS) to uviedol na dnešnom brífingu v Bratislave v súvislosti s legislatívnou iniciatívou a už schválenou novelou zákona o športe, ktorú parlamentní poslanci odsúhlasili v utorok 29. decembra.

Tittel pripomenul, že hoci minuloročný zákon o športe prijala odborná i laická verejnosť pozitívne, nepodarilo sa doň presadiť niektoré vecné pripomienky a podnety. Aplikačná prax zákona, ktorý začal platiť od januára tohto roku, podľa Tittela potvrdila, že legislatívna norma potrebuje zmenu. "Ani moje skúsenosti, keďže pôsobím v športovom klube, nie sú s doterajším znením zákona ideálne a stretol som sa s negatívnymi reakciami zo zväzov, klubov, ale aj samotných športovcov," priznal.

Novela, ktorá napokon priniesla 70 bodov úpravy zákona, bola preto podľa jeho slov motivovaná snahou znížiť administratívnu i finančnú záťaž pre zväzy a kluby, priniesť väčšiu adresnosť použitia prostriedkov i viac podporiť športujúcu mládež.

Vyjadril sa aj k pozmeňujúcemu návrhu, ktorý predložil spolu s poslaneckým kolegom a takisto bývalým spoluhráčom z futbalovej reprezentácie Tiborom Jančulom (SNS). Na základe ich návrhu sa zo spoločného finančného koláča pre športové zväzy, tvoreného zdrojmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR, odvodov z lotériových hier a účelovo viazaných štátnych zdrojov na národný športový projekt, mení percentuálne rozdelenie. Na základe Tittelovho a Jančulovho pozmeňujúceho návrhu budú zo spoločného finančného koláča vyňaté futbal a hokej. Tie budú mať po novom garantované minimálne 30 percent (futbal 17 a hokej 13 percent) a zvyšných 50 percent si prerozdelia ostatné športové zväzy. "Sledovali sme tým to, aby futbal a hokej ako dva najpopulárnejšie športy s najväčšou členskou základňou nebrali podľa súčasného vzorca, ktorým sa prideľujú prostriedky, peniaze ostatným zväzom," vysvetlil Tittel.

Podľa jeho slov si po novom žiadny zo zväzov nepohorší. Naopak zväzy by mali dostať viac. Týka sa to aj futbalu. "Z rozpočtu MŠVVaŠ napríklad dostáva v tomto roku futbal 5.373.000 eur, v roku 2017 to bude 6.663.000 eur," priblížil.

Tittel verí, že týmto spôsobom sa ešte len otvorí potrebná diskusia o financovaní športu. "Nemôže to byť len o štátnych zdrojoch, ale aj o zapojení samospráv i súkromného sektora," poznamenal Tittel.

Novozvolený predseda Slovenského olympijského výboru (SOV) Anton Siekel vyhlásil, že zákon o športe významne mení činnosť športového hnutia. Upozornil na to, že legislatívny proces sa zďaleka nekončí a bude musieť určite aj v budúcnosti reagovať na zmeny, ktoré prináša život. "Preto aj pracovné komisie, do ktorých budú členov delegovať jednotlivé federácie, budú diskutovať o tom, čo zákon o športe prináša," uviedol Siekel. Uistil, že SOV bude iniciatívnym partnerom v tomto dialógu.

Predseda Slovenského paralympijského výboru Ján Riapoš ocenil fakt, že v priebehu posledných dvoch rokov sa intenzívne koná v prospech systémových zmien v slovenskom športe. "Je to však dlhá a zložitá cesta," upozornil. Vyzdvihol, že v novele zákona sa pamätalo aj na odstránenie viacerých prekážok pre činnosť paralympijských športov, napríklad činnosti odborníkov pripravujúcich zdravotne znevýhodnených športovcov.

Novelizovaný zákon o športe určuje jasné pravidlá použitia verejných zdrojov, ktorými sa musia športové organizácie riadiť. Ide najmä o výdavky na talentovaných športovcov, štátnu športovú reprezentáciu, významné športové podujatia a účelné obmedzenie použitia finančných prostriedkov štátu na administratívne účely zväzov. Po novom bude až 35 percent prostriedkov pre zväzy určených na podporu mládeže a talentovaných športovcov, ktorých vek ustanovila novela do 23 rokov.

V rámci zmien sa rieši status športových odborníkov ako podnikateľov a pozastavenie výkonu ich činnosti. Tí budú môcť pozastaviť výkon svojej činnosti od troch mesiacov až do troch rokov. Novelou sa takisto menia kritériá športového zväzu, ktoré musí spĺňať, aby bol uznaný ako národný športový zväz. Počet aktívnych športovcov, ktorí sú registrovaní za športové kluby športového zväzu sa zvyšuje zo 100 na 200. Pre národné športové zväzy, ktoré nespĺňajú túto požiadavku, sa ustanovilo prechodné obdobie pre naplnenie kritériá do 30. septembra 2017.

Taktiež sa dopĺňa pôsobnosť hlavného kontrolóra v športe, predlžuje sa lehota medzi skúškami kontrolórov o odbornej spôsobilosti na štyri roky. Dopĺňa sa nový inštitút dočasného pozastavenia spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov pri odôvodnenej obave z existencie závažného nedostatku. Ide napríklad o poskytnutie nepravdivých informácií či porušenie pravidiel nezlučiteľnosti funkcie v kontrolnom a výkonnom orgáne.