Zborníky

MALÍKOVÁ, Elena: Zborník prednášok zo vzdelávacích aktivít Národného športového centra 2004. GRAFON dtp štúdio pre Národné športové centrum, Bratislava, 2005, 248 s., ISBN: 80-80-89130-36-4

Stiahnuť PDF (prvá časť)

Stiahnuť PDF (druhá časť)
MALÍKOVÁ, Elena: Zborník prednášok zo vzdelávacích aktivít Národného športového centra 2005. GRAFON dtp štúdio pre Národné športové centrum, Bratislava, 2007, 111 s., ISBN: 978-80-89130-43-6

Stiahnuť PDF


MALÍKOVÁ, Elena: Zborník prednášok zo vzdelávacích aktivít Národného športového centra 2006. Artwell Creative, s. r. o. pre Národné športové centrum, Bratislava, 2007, 99 s., ISBN: 978-80-969657-6-2

Stiahnuť PDF


LEŠKA, Dušan: Social Dimensions of Sport and Recreation Development in Central European Countries. Artwell Creative, s. r. o. for National Sport Center and Faculty of Physical Education and Sport, Comenius University, Bratislava, 2007, 168 p., ISBN: 978-80-969702-0-9

Stiahnuť PDF


BUČEK, Roman, KOVÁČ, Igor: Zborník z konferencie o športovo talentovanej mládeži. SOV a NŠC, Bratislava, 2006, 99 s., ISBN: 80-969522-2-6

Stiahnuť PDFCEPKOVÁ, Alena: Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách. Zborník referátov z 5. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. STU, Bratislava, 2012, 280 s., ISBN: 978-80-227-3403-5

Stiahnuť PDF

KALINA, Tomáš a CACEK Jan: Atletika 2012 - sborník příspěvku medzinárodní konference. Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, Brno, 2012, 272 s., ISBN: 978-80-210-6016-6

Stiahnuť PDFCEPKOVÁ, Alena: Od výskumu k praxi. Zborník referátov zo 17. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie o športe. STU, Bratislava, 2012, 383 s., ISBN: 978-80-227-3828-6

Stiahnuť PDFANTALA, Branislav: Telesná a športová výchova v názoroch žiakov základných a stredných skôl. NŠC a FTVŠ UK, s podporou MŠVVaŠ SR, Bratislava, 2012, 170 s., ISBN: 978-80-89324-09-5

Stiahnuť PDF


Zborník prednášok z konferencie "Športová diplomacia v medzinárodných podmienkach a v rámci Slovenskej republiky". SOV, Bratislava, 2013, 18 s.

Stiahnuť PDFKYSEĽOVIČOVÁ, Oľga: Funkčné a motorické schopnosti športovcov vo vzťahu k vybraným parametrom kardiovaskulárneho systému. Vedecký zborník prác výsledkov výskumnej úlohy VEGA 1/0503/11. FTVŠ UK, Bratislava, 2013, 95 s., ISBN: 978-80-89075-42-3

Stiahnuť PDF


Zborník abstraktov z národného kongresu telovýchovného lekárstva "Aktuálne problémy telovýchovného lekárstva". SOV, NŠC, MŠVVaŠ SR, STLS, Bratislava, 2013, 40 s., ISBN: 978-80-89460-13-7

Stiahnuť PDF


Spoločenský význam športu. Celoslovenská konferencia SOV pri príležitosti Medzinárodného dňa športu pre rozvoj a mier. SOV, Bratislava, 2014, 42 s., ISBN: 978-80-89460-16-8

Stiahnuť PDF