Žiadosť na podanie projektu športovej diagnostiky

Zväz, ktorý nemá športovcov v podpore NŠC má na základe podpísanej zmluvy o spolupráci s Národným športovým centrom právo podať žiadosť na testovanie svojich športovcov v laboratóriách NŠC, resp. v teréne v rámci Projektu športovej diagnostiky v NŠC podľa odsúhlaseného harmonogramu športovej prípravy daného športovca.

Podmienkou testovania je, že športovci majú platnú lekársku prehliadku u telovýchovného lekára. V prípade športovcov do 18 rokov sa zväz zaväzuje doručiť informovaný súhlas rodiča pred  začiatkom testovania.

V prípade, že sa športovec nemôže dostaviť na testovanie v dohodnutom termíne, je povinný túto skutočnosť ohlásiť minimálne tri dni vopred a NŠC je povinné stanoviť mu náhradný termín.
 

Dokumenty na vyplnenie:
Projekt športovej diagnostiky v NŠC (žiadosť stiahni TU)
Harmonogram a priebeh testovacích blokov projektu (stiahni TU)

Dokumenty sa podávajú osobne alebo e-mailom na adresu niektorého člena Podporného tímu NŠC (kontakty pozri TU).