Žiadosť na podanie projektu športovej diagnostiky

Zväz, ktorý nemá zaradených športovcov v NŠC a má záujem o testovanie svojich športovcov, vypracuje projekt športovej diagnostiky NŠC, spolu s časovým harmonogramom testovaní podľa prípravy športovcova projektovou žiadosťou (dokumenty na stiahnutie).

Všetci športovci musia mať pred testovaním platnú lekársku prehliadku u telovýchovného lekára, nie staršiu ako 1 rok. Ďalej zväz zabezpečí, že každý športovec do 18 rokov príde na testovanie s podpísaným informovaným súhlasom od rodiča.

Ak sa športovec nemôže dostaviť na testovanie v dohodnutom termíne, musí sa minimálne tri dni vopred ospravedlniťdohodne sa náhradný termín.
 

Dokumenty na stiahnutie:

Projektová žiadosť (žiadosť stiahni TU)
Časový harmonogram testovacích blokov (stiahni TU)
Informovaný súhlas (stiahni TU)

Dokumenty priniesť osobne alebo zaslať e-mailom na diag@sportcenter.sk