Životné jubileum Doc. MUDr. Tibora Marčeka, CSc.

Dňa 11. apríla 2011 sa uskutočnil v Malej posluchárni NTÚ LFUK slávnostný večer venovaný životnému jubileu Doc. MUDr. Tibora Marčeka, CSc. V plnej duševnej a fyzickej sviežosti sa dňa 13. apríla 2011 dožil sedemdesiat rokov jeden z najvýznamnejších telovýchovných lekárov, ktorý sa svojou obetavou prácou zaslúžil o priaznivý vývoj telovýchovného lekárstva na Slovensku. Súčasťou programu bola prezentácia zamestnanca NŠC MUDr. V. Hostýna na tému "Nové možnosti zlepšenia diagnostiky a liečby v telovýchovnom lekárstve." Ďalej vystúpil primár Kliniky telovýchovného lekárstva Univerzitnej nemocnice v Bratislave MUDr. P. Malovič s prezentáciou "Profesor Marček - osobnosť telovýchovného lekárstva medzinárodného významu", kde vyzdvihol a zhrnul významné udalosti jeho profesného života. Pri tejto významnej príležitosti bol Doc. MUDr. Tibor Marček, CSc. ocenený medailou založenia Spoločnosti lékarsko-slowanskej v Pešti a rektor Univerzity Komenského v Bratislave mu odovzdal Zlatú medailu za celoživotné dielo.

Zároveň sme si pripomenuli aj šesťdesiate narodeniny MUDr. Vladimíra Kaysera, ktorý dlhodobo pôsobí ako telovýchovný lekár na KTL UK, lekár futbalistov prvoligového družstva Slovan Bratislava a funkcionár Slovenskej spoločnosti telovýchovného lekárstva SLS. MUDr. Vladimír Kayser bol ocenený striebornou medailou Slovenskej lekárskej spoločnosti, ktorú mu odovzdal prof. Dušan Meško v mene Slovenskej spoločnosti telovýchovného lekárstva SLS.

Obom jubilantom prajeme veľa zdravia a pracovného elánu do ďalších rokov.