Zlato v NŠC

Bratislava, 26. 1. 2017 (NŠC) - Do Národného športového centra sa prišli otestovať bratranci Škantárovci, zlatí medailisti z olympiády v Riu.


Foto NŠC: Záujem o Škantárovcov zo strany médií neutícha

Športovci sú zaradení do podpory Športového centra polície MV SR, ale v rámci starostlivosti o elitných športovcov a spolupráci medzi rezortnými športovými strediskami môžu využívať diagnostické laboratóriá Národného športového centra.  S NŠC spolupracujú už niekoľko rokov.

Celé testovanie bolo naplánované po prvom prípravnom bloku ich športovej prípravy a pred odchodom na sústredenie v austrálskom meste Penrith. V mestečku Penrith sa v pondelok 30. januára skompletizuje tréningová skupina Pavla Ostrovského, ktorý prevzal trénerskú taktovku Škantárovcov po nemenej úspešnom športovcovi a trénerovi Jurajovi Minčíkovi. (Pozn. Juraj Minčík sa stalriaditeľom strediska ŠCP MV SR.)


Foto NŠC: Peter Škantár

Podporný tím NŠC testoval u športovcov telesné zloženie, silové schopnosti v posilňovni a vytrvalostný test  - spiroergometria na pádlovacom trenažéri. Analýza výsledkov ukázala, že chlapci sú na tom dobre, napriek tomu, že mali po sezóne pauzu a boli vianočné sviatky. Silové schopnosti sú kvalitné a porovnaním s testami v minulosti na rovnakej úrovni. Podobne vytrvalosť je dobrá, isté rezervy budú dolaďovať práve na vyššie spomínanom austrálskom sústredení.


Foto NŠC: Ladislav Škantár na pádlovom trenažéri

Testovanie sa zopakuje pred začiatkom vodnoslalomárskej sezóny.