Zo školských lavíc do atletickej haly Elán

Dňa 23. novembra 2012 sa uskutočnila ďalšia časť podujatia „Zo školských lavíc do atletickej haly Elán“, kde bol prítomný aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič, generálny riaditeľ sekcie športu Ladislav Čambal, riaditeľ Národného športového centra Boris Čavajda a prezident Slovenského atletického zväzu Peter Korčok.

Fotogaléria z podujatia (pozri tu).

Videogaléria z poduajtia (pozri tu).