Zverejnenie zmlúv, objednávok a faktúr

CENTRÁLNY REGISTER ZMLÚV

Zverejnenie zmlúv uzavretých organizáciou v súlade s bodom A.1 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 491 z 15. júla 2010:

Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010

Zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010
  
Úhrady faktúr k 30. 6. 2019 (pozri tu)

Prehľad objednávok k 30. 6. 2019 (pozri tu)

Prehľad zmlúv 2019 (pozri tu)


Úhrady faktúr k 31. 8. 2018 (pozri tu)

Prehľad objednávok k 31. 12. 2018 (pozri tu)


Úhrady faktúr k 31.12. 2017 (pozri tu).


Prehľad objednávok k 31. 12. 2017 (pozri tu).


Úhrady faktúr k 31. 12. 2016 (pozri tu).


Prehľad objednávok k 31. 10. 2016 (pozri tu).


Úhrady faktúr za rok 2015 (pozri tu)

Prehľad objednávok za rok 2015 (pozri tu)


Úhrady faktúr za rok 2014
(pozri tu).


Úhrady faktúr za rok 2013 (pozri tu).


Úhrady faktúr za rok 2012 (pozri
tu).

Prehľad objednávok za rok 2012 (pozri
tu).Úhrady faktúr za rok 2011  (pozri tu).

Prehľad objednávok za rok 2011  (pozri tu).