Správy

Denník Šport: Nepodceniť význam športu pre spoločnosť!

Denník Šport: Nepodceniť význam športu pre spoločnosť!

Medzi sektory hospodárstva, spoločnosti a kultúry, ktoré sú obzvlášť viditeľne postihnuté pandémiou koronavírusu COVID-19, patrí aj šport. Vzniknutá situácia je nová pre všetkých a vyvoláva rôzne "nové " právne otázky. V článku Denníka Šport zo soboty 28.3. si prečítate o zákaze športových podujatí, o zákaze kolektívnej športovej príprave, dozviete sa o ekonomických a právnych dosahoch, informácie pre športovcov-zamestnancov, športovcov - SZČO a iné.

 
Je známy nový termín konania OH v Tokiu

Je známy nový termín konania OH v Tokiu

Olympijské hry v Tokiu sa uskutočnia od 23. júla do 8. augusta 2021. V pondelok o tom rozhodli organizátori spolu s Medzinárodným olympijským výborom (MOV).

 
Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 pre oblasť športu

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 pre oblasť športu

V súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade s rozhodnutím ÚVZ SR: - ZAKAZUJE organizovať alebo usporadúvať akúkoľvek súťaž podľa § 3 písm. g) zákona o športe, - NEODPORÚČA vykonávať športovú činnosť podľa § 3 písm. a) zákona o športe, osobám za predpokladu, že nedodržujú vzdialenosť viac ako 2 metre od seba.

 
Nový štátny tajomník ministerstva školstva:  Do športu natieklo veľa nesystémových peňazí!

Nový štátny tajomník ministerstva školstva: Do športu natieklo veľa nesystémových peňazí!

Vláda SR vymenovala 57-ročného Ivana Husára za štátneho tajomníka pre oblasť športu v rámci Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v sobotu 21. marca. Nový štátny tajomník chce sprehľadniť tok peňazí, ktoré smerujú z rozpočtu rezortu do športu.

 
Ministerstvo školstva vydalo tretie usmernenie a vydalo prísny zákaz návštev

Ministerstvo školstva vydalo tretie usmernenie a vydalo prísny zákaz návštev

Na základe rozhodnutia krízového štábu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR platí prísny zákaz návštev v administratívnych priestoroch MŠVVaŠ SR od 12. marca 2020 do odvolania. Platí to aj pre podateľňu, podania je však možné realizovať elektronicky. Rušia sa všetky športové podujatia organizované športovými zväzmi, fyzickými osobami, fyzickými osobami - podnikateľmi a právnickými osobami od 10. 3. 2020 do 23. 3. 2020 v súlade s Verejnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva.

 
Ministerstvo školstva vydalo druhé usmernenie v súvislosti so šírením koronavírusu

Ministerstvo školstva vydalo druhé usmernenie v súvislosti so šírením koronavírusu

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal Ústredný krízový štáb, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy. Na základe uvedených prijatých opatrení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva 2. usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy

 
Jana Dukátová radí ako cvičiť

Jana Dukátová radí ako cvičiť

Zacvič si s Janou Dukátovou celotelové cviky zmerané predovšetkým na “core”. Cvičením posilníš nielen vonkajšie svaly, ale v súhre s nimi aj tie vnútorné, ktoré ti zlepšia stabilitu a držanie tela. Najlepšie na tom je, že nepotrebuješ navštevovať posilňovňu a všetky cviky zvládneš z pohodlia obývačky.

 
Stránka: << 1234
Počet na stránku: