Podporovaní športovci

Aktuality

V poradí ôsmom podcaste NŠC sa venujeme dôležitosti spánku. Hosťom v NŠC bol MUDr. Imrich Mucska, odborník v oblasti spánkovej medicíny, zároveň predseda Slovenskej spoločnosti spánkovej medicíny.
Rezortné strediská prípravy športovej reprezentácie pripravujú športovcov vo vybraných športoch, ktoré sú zriadené pri rezortoch obrany (VŠC Dukla), vnútra (ŠCP) a školstva (NŠC). Všetky tri sú navzájom zviazané partnerskými zmluvami o spolupráci. Ich hlavnou úlohou je vytváranie materiálnych, finančných, zdravotných, personálnych a sociálnych podmienok pre kvalitnú prípravu reprezentantov v spolupráci so športovými zväzmi, klubmi a Slovenským olympijským a športovým výborom. O ich opodstatnenosti rozpráva Juraj Minčík, riaditeľ ŠCP.